Jaunumi

21. septembrī Liepājā būs apskatāms pasaulē lielākais kuģis, kas veidots no lego klucīšiem

Šā gada 17.augustā Kopenhāgenā (Dānija) tika nominēts pasaulē lielākais KUĢIS, kurš ir celts no LEGO klucīšiem. Kuģa būvniecībā piedalījās DFDS kompānijas darbinieki no visas Eiropas, lai atzīmētu kompānijas 150. gadadienu. Viņu mērķis bija mainīt ierakstu Ginesa rekordu grāmatā, kas arī notika 17. augustā. Auditori no Ginesa rekordu grāmatas apstiprināja, ka tas patiešām ir pasaulē lielākais Lego kuģis - dokumentējot oficālā ceremonijā pie piestātnes Kopenhāgenā.
 

Liepājas ostā arī šā gada augustā stabils kravu apgrozījums

2016. gada augustā Liepājas ostā pārkrautas 329 115,53 tonnas kravu, kas ir par 11,6% vairāk nekā 2015. gada augustā.  Joprojām lielākais kravu apjoms ir beramkravu segmentā – 71,3%, kam seko ģenerālkravas – 23,6% un lejamkravas 5,1%. 2016. gada augustā apkalpoti 95 kuģi, bet iebraukuši un izbraukuši 4035 pasažieri.

LSEZ SIA “GI Termināls” - sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvaldes konkursā ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2016” šogad galveno balvu un  piemiņas plāksni ar uzrakstu „Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums’2016” saņēma LSEZ SIA “GI Termināls”, 2. otro vietu – LSEZ SIA “Laskana”, bet trešo  LSEZ SIA  “Terrabalt”. Sakoptākie Liepājas ostas uzņēmumi šogad tika sumināti jau piekto reizi. Konkursa laikā  žūrijas komisija vērtēja atkritumu savākšanas un šķirošanas iespējas,  teritorijas evakuācijas plānu esamību, ēku un būvju vizuālo izskatu un teritorijas kopskatu.

Liepājas osta gatavojas jaunajai graudaugu sezonai

Jau vairākus gadus Liepājas ostā dominē beramkravas, t.sk. lauksaimniecības produkti   – 2015. gadā labība un labības produkti veidoja 49% no visām ostā pārkrautajām kravām, bet 2016. gadā pirmajā pusgadā – 52%. Līdz ar labības novākšanu, termināli uzsākuši graudaugu pieņemšanu un uzglabāšanu, bet jūlijā veikti pēdējie terminālu un noliktavu sagatavošanas darbi jaunajai graudaugu sezonai. Līdz ar to tradicionāli jūlijā kravu apgrozījums bija mazāks nekā citos mēnešos – 337 937, 58 tonnas.  Jūlijā Liepājas ostā apkalpoti 97 kuģi, bet iebraukuši un izbraukuši 4142 pasažieri.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes lēmumi

Kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde notika, šodien, 2016. gada 15.augustā, Rīgā. Darba kārtībā bija 4 uz attīstību vērsti jautājumi -  par ieguldījumu veikšanu, par zemas nomas līgumu slēgšanu, kā arī  par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu.

Liepājas osta 2016.gada pirmajā pusgadā strādājusi ar stabilu kravu apgrozījumu

2016. gada pirmajā pusgadā Liepājas ostā pārkrautas 2,7 milj. tonnu dažādu kravu, kas ir līdzvērtīgi  2015. gada pirmajam pusgadam. Joprojām Liepājas ostā saglabājas beramkravu īpatsvars – 72%, kam sekoja ģenerālkravas – 20%, bet lejamkravas veidoja vien 8%. Šā gada pirmajos sešos mēnešos apkalpoti 671 kuģi, bet iebraukuši un izbraukuši 15 245 pasažieri. No janvāra līdz jūnijam pārkrauto konteineru skaists - 1060, bet RO-RO vienību skaits – 15 251.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes lēmumi

Kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde notika 2016. gada 11.jūlijā, Rīgā. Darba kārtībā bija 10 jautājumi -  par ieguldījumu veikšanu,   par zemas nomas rezervēšanas līgumu slēgšanu, kā arī valde atbalstīja industriālā parka “Liepājas Biznesa centrs” turpmāko attīstību un paplašināšanos.

Liepājā ieradīsies Jahtu regate no Somijas

8. jūlijā vakarā Liepājas Jahtu ostā piestās regate “Gdanska’2016”, kuru rīko Somijas jahtu klubs “Merikarhut” (Jūras lāči). Regate startēs Ventspilī, bet noslēgsies Gdaņskā. Kopumā plānots, ka Liepājas Jahtu ostā ienāks vairāk kā 30 jahtas.   Liepājas Jahtu ostas vadītājs Kārlis Kints atzīst, ka šosezon tas būs lielākais jahtu skaits, kas vienlaikus viesosies Liepājas Jahtu ostā. Tiek nopietni strādāts, lai nākotnē varētu piesaistīt vēl arī citas regates.

Atbildīgās valsts institūcijas veic komplekso pārbaudi LSEZ SIA “DG Termināls”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izveidota komisija šodien, 6. jūlijā, veica ikgadējo, komplekso pārbaudi LSEZ SIA “DG Termināls”.  Komisija pārbaudīja, kā tiek ievēroti ugunsdrošības, vides aizsardzības, darba drošības prasības un kā notiek tehnoloģisko iekārtu ekspluatācija, lai samazinātu līdz minimumam negadījuma riskus, un cik gatavs ir uzņēmums negadījumu seku likvidācijai, ja tāds notiek. Kā atzina komisijas un Liepājas reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas vadītājs Roberts Bērziņš, galīgais lēmums būs pēc četriem mēnešiem un atzinīgi novērtēja uzņēmuma paveikto drošības jomā, rūpējoties par vidi un cilvēkiem.

Juris Raķis senās Karostas fotogrāfijas apkopojis grāmatā

Vēstures pētnieks Juris Raķis apkopojis savu plašo Karostas fotogrāfiju kolekciju, kas ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes un Liepājas domes atbalstu ir izdotas grāmatā “Karostas albums”. Grāmatas atvēršanas pasākums notiks Jūras svētku priekšvakarā – 8. jūlijā plkst. 16:00 Liepājas Latviešu biedrības nama Kamerzālē.