ES Kohēzijas fonda projekts “Liepājas ostas viļņlaužu rekonstrukcija”
Plānotais projekta realizācijas laiks:
2017. – 2020.gads
Projekta ieviesējs:
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
Projekta mērķis:
atjaunot Liepājas ostas hidrotehniskās aizsarg būves, lai uzlabotu kuģošanas drošību, nodrošinot maksimāli drošu kuģu piekļuvi ostai no jūras puses
Projekta kopējās izmaksas:
30.3 milj. EUR, no kurām 24.7 milj. EUR plānotais piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums
Projekta “Liepājas ostas viļņlaužu rekonstrukcija” ietvaros tiek plānots veikt Liepājas ostas ūdens infrastruktūras un ostas hidrotehnisko aizsargbūvju rekonstrukciju, tādējādi nodrošinot kuģošanas drošības līmeņa un funkcionalitātes uzlabošanu, saglabājot iespēju kuģu kustībai nelabvēlīgos laika apstākļos.
Projekts tiks realizēts 2014. – 2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30