Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Turpinās Karostas kanāla sanācijas projekti
08. аprīlis, 2015
Noslēdzies iepirkumu procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņš diviem ar Karostas kanāla attīrīšanu saistītiem projektiem - „Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem” un “Liepājas ostas Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšanai”. Iepirkumu komisijas katrā no izsludinātajiem konkursā saņēmusi divus pretendentu piedāvājumus, kas saskaņā ar nolikumu, tiks izvērtēti 30 dienu laikā.
Lai turpinātu Karostas kanāla attīrīšanu, 2014. gadā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde parakstīja līgumu ar Vides un reģionālās attīstības ministriju par ES Kohēzijas fonda projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta” īstenošanu. Līgums sevī iekļauj trīs komponentes – divus pilotprojektus, kuru mērķis ir 10 ha platībā noskaidrot labāko tehnoloģiju tehnogēno priekšmetu izcelšanai un piesārņotās grunts izsmelšanai, kā arī atlikušās Karostas kanāla akvatorijas(68 ha) attīrīšanu no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem. Kopējās izmaksas 9,6 milj. EUR, no kuriem nepilni 85% jeb 8 milj. EUR ir ES Kohēzijas fonda finansējums.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš: “Gan Liepājas ostai, gan pilsētai ir svarīgi turpināt Karostas kanāla sanāciju, lai to attīrītu no dažādiem priekšmetiem un pēc tam izsmeltu piesārņotās dūņas un nogulsnes, ko esam saņēmuši mantojumā no Padomju savienības militāristiem. Īstenotā pilotprojekta ietvaros esam noskaidrojuši labāko risinājumu tehnogēno priekšmetu izcelšanai, tagad esam gatavi iet tālāk, lai iztīrītu visu Karostas kanāla akvatoriju un vēl viena pilotprojekta ietvaros noskaidrotu labāko tehnoloģiju piesārņoto dūņu izcelšanai.”
Atgādināsim, ka 2014. gada nogale tika īstenots Liepājas ostas Karostas kanāla izpētes pilotprojekts lielo un mazo tehnogēno priekšmetu izcelšanas tehnoloģijas noteikšanai. Darbus veic SIA “Jūras vējš”, kas uzvarēja izsludinātajā iepirkumā. Līguma summa bija EUR 398 321,70 neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pilotprojektu īstenoja 10 ha lielā teritorijā Karostas kanāla vidienē, kas ir raksturīga visam kanālam.
Pilotprojekta ievaros no Karostas kanāla izceltie priekšmeti ir dažāda veida un vecuma. Interesantākie atradumi ir divu kuģu koka korpusu fragmenti, divu automašīnu vraki, kā arī lidmašīnas šasija. No Karostas kanāla lielā daudzumā izceltas arī riepas, kuģu tauvas un lielizmēra baļķi, ka arī dažāda lieluma metāla priekšmeti. Kā atzina SIA “Jūras vējš” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Čerņihs plānotie darbi noritēja pēc plāna, kurā nelielas korekcijas ienesa laika apstākļi un intensīva kuģu satiksme.
Informācijai
Liepājas ostas Karostas kanāls ir vēsturiski piesārņota vieta – (Nr. 17004/5138 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā). Karostas kanāls ir mākslīga būve, kas ir izveidota 20 gs. sākumā. Kopš 1945. līdz 1994. gadam Karostas kanāls bija slēgta militāra teritorijā, kurā atradās Padomju Savienības, bet kopš 1991. gada Krievijas Federācijas jūras kara flotes zemūdeņu bāze. Karostas kanāla kopējā platība ir 874 897 m2, tai skaitā attīrāmā platība, kura sastāda 780 000 m2.

Militārās bāzes darbība ir atstājusi paliekošu ietekmi uz teritoriju, kuru Helsinku Komisija (HELCOM) ir noteikusi par vienu no deviņām vispiesārņotākajām teritorijām Latvijas Republikā („karstais punkts” Nr. 48, Liepājas pilsēta un osta).
1992. un 1995. gadā veiktās izpētes pamato to, ka piesārņojuma pamatmasa ir radusies Padomju Savienības bruņoto spēku darbības rezultātā. Līdz šim veiktās izpētes rāda, ka ar naftas produktiem un smagajiem metāliem (Hg, As, Pb, Zn, Cu, Cd, Se) ir piesārņoti ~ 650 000 m3 Karostas kanāla gultnē atrodošos dūņu un smilšu sanesu nogulumu. Karostas kanāla piesārņoto nogulumu biezums mainās robežās no 0.2 līdz 2.2 m, to vidējais biezums - ~ 0,6 m. Piesārņojuma koncentrācija un slāņa biezums ir lielāks kanāla austrumu daļā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30