Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Veidos industriālu parku bijušās Linoleju rūpnīcas teritorijā
25. septembris, 2014
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izskatot SIA “Baltkom” iesniegumu, biznesa plānu un atbilstību noteiktajiem kritērijiem nolēma piešķirt uzņēmumam Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu. Uzņēmums plānojis bijušajā Liepājas Linoleju rūpnīcas teritorijā attīstīt industriālu parku, piedāvājot ražošanas telpas citiem uzņēmumiem. Plānotās investīcijas tuvāko piecu gadu laikā – 4,2 mij. eiro.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes loceklis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Andris Liepiņš uzsvēra, ka valde rūpīgi izvērtējusi SIA “Baltkom” un tās plānus uzņēmējdarbības veikšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā. Tiekoties ar uzņēmēju ir gūta pārliecība, ka ir nopietni nolūki ieguldīt un radīt vidi ražošanas uzņēmumiem. Vēl Andris Liepiņš atzina, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma atkārtoti pēc pusgada tikties ar SIA “Baltkom” vadību, lai redzētu ko uzņēmumam ir izdevies izdarīt pusgada laikā.
Vēl LSEZ valde apstiprināja ar SIA „BALTKOM” slēdzamo līgumu projektu par ieguldījumu veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un noteica, ka viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža SIA „BALTKOM” jāpārreģistrējas LR Uzņēmumu reģistrā kā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei jānoslēdz līgums ar SIA „BALTKOM” par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš norādīja, ka Liepājā jau ir labi piemēri kā pateicoties aktīviem uzņēmējiem un izmantojot Liepājas SEZ likuma priekšrocības tiek sakārtotas degradētās, rūpnieciskās teritorijas. Veiksmīgi strādā Liepājas Biznesa centrs, kas atrodas bijušā Liepājas gaļas kombināta teritorijā. Tur atrodas 10 uzņēmumi ar Skandināvijas kapitālu un nodarbina vairāk kā 650 liepājnieku, uzsākta ieceres īstenošana par industriālā parka izveidi bijušajā Dzelzsbetona rūpnīcā un tagad ir reālas ieceres sakārtot un pielāgot ražošanas uzņēmumu prasībām bijušā Linoleju rūpnīcas teritoriju.
Saskaņā ar uzņēmuma iesniegto biznesa plānu, SIA “Baltkom” plāno attīstīt nekustamos īpašumus Upmales un O. Kalpaka ielā jeb bijušo Liepājas Linoleju rūpnīcas teritoriju, ko šā gada jūnijā iegādājās izsolē. Uzņēmuma plānos ir pārveidojot to par industriālu parku ar vairākiem ražošanas uzņēmumiem. Kā pastāstīja SIA “Baltkom” valdes loceklis Aleksandrs Kozlovs, jau iegādājoties īpašumu noteicošie faktori bija tiešs ostas tuvums iespēja saņemt atvieglojumus investīcijām, ko nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumus. Šobrīd ir uzsākta teritorijas attīrīšana no gruvešiem un kokiem, tai sekos inženierkomunikāciju un ražošanas telpu izbūve, saglabājot vēsturisko sarkano ķieģeļu apbūvi. Perspektīvā plānots arī restaurēt bijušo kantora ēku, kas ir kultūrvēstures piemineklis. Paralēli būvniecībai notikšot arī uzņēmumu piesaiste. Plānots, ka pirmais uzņēmums varētu sākt strādāt aptuveni pēc gada.
Piecu gadu laikā plānotās investīcijas - 2,4 mij. EUR būvniecībā un modernās tehnoloģijās. Sākotnēji plānotas 2-3 darbavietas ar vidējo darba algu ~ EUR 780,00.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30