Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Noslēgušies padziļināšanas darbi Brīvostas akvatorijā
30. jūnijs, 2014
Noslēgušies ostas padziļināšanas darbi Brīvostas akvatorijā – sektoros 2.5 un 2.6, sasniedzot projektā noteikto dziļuma atzīmi -12m, bet šobrīd turpinās dziļuma mērīšana, lai precīzi noteiktu izsmeltās grunts apjomu. Pēc provizoriskiem aprēķiniem izsmelts ~250 tūkst. kubikmetru grunts. Pilnībā Liepājas ostas akvatorijas un kuģu ceļu padziļināšana jāpabeidz līdz šā gada beigām.
Darbus, izmantojot zemes racēju MP40 veic „STRABAG Wasserbau GmbH” , kuru iesniegtais piedāvājums uzvarēja atklātajā konkursā „Brīvostas akvatorijas, priekšostas akvatorijas un kuģu kanālu rekonstrukcija Liepājas ostā (projekta izmaiņas). Būvniecības 1.kārta. Padziļināšana.” Tas atbilda visām konkursa nolikuma prasībām un piedāvāja zemāko cenu. Līguma summa 10 330 897,39 LVL bez PVN.
Lai pabeigtu ES Kohēzijas fonda projektu „Liepājas ostas padziļināšana” atlicis nedaudz, aptuveni 15 % jeb jāizrok aptuveni 750 tūkt. m3 grunts. Kā pastāstīja Liepājas SEZ pārvaldes Tehniskās daļas direktora vietnieks Egils Sveilis, tad visi darbi notiek pēc saskaņota grafika un šobrīd darbu temps un apjoms liecina, ka līdz gada beigām padziļināšanas darbi Liepājas ostā tiks pabeigti, sasniedzot projekta mērķi.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš jau iepriekš uzsvēra, ka svarīgi pēc iespējas ātrāk pabeigt ostas padziļināšanu, lai nepasliktinātu ostas darbības ne šodien, ne nākotnē un sasniegtu projekta mērķi. Tā ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes atbildība ostas uzņēmumu priekšā, kas ir plānojuši savu darbību un attīstību atbilstoši ostas akvatorijas dziļumam 12 m un kuģu ceļu dziļumam 12,5 m.
Konkursu „Brīvostas akvatorijas, priekšostas akvatorijas un kuģu kanālu rekonstrukcija Liepājas ostā (projekta izmaiņas). Būvniecības 1.kārta. Padziļināšana.”Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludināja 2013. gada 2.martā, bet pretendentiem savi piedāvājumi, atbilstoši konkursa nolikumam, bija jāiesniedz līdz 2013. gada 4. jūlijam. Noteiktajā termiņā savus piedāvājumus iesniedza četri pretendenti. Savukārt 2013. gada 31. oktobrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš parakstīja līgumu par Liepājas ostas padziļināšanas darbu veikšanu ar „STRABAG Wasserbau GmbH”, kas saskaņā ar līgumu mēneša laikā uzsāka darbus.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30