Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
MAS „LIEPĀJAS METALURGS”, reģistrācijas nr.: 40003014197, piederošo LSEZ AS „LIEPĀJAS OSTA LM”, reģistrācijas nr. 40003154754, akciju pārdošana
20. jūnijs, 2014
Maksātnespējīgās AS „LIEPĀJAS METALURGS”,reģistrācijas nr.: 40003014197 (turpmāk - Parādnieks), administrators Haralds Velmers, sertifikāta nr.: 00211, prakses vieta: Kr.Barona iela 33A-4, Rīga, tālrunis: 67280032, paziņo, ka:
bez izsoles atbilstoši Maksātnespējas likuma noteikumiem, Parādnieka mantas pārdošanas plānam un administratora sagatavotajiem pārdošanas noteikumiem pretendentam par izdevīgāko piedāvājumu plānots pārdot Parādniekam piederošās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas AS „LIEPĀJAS OSTA LM”, reģistrācijas nr. 40003154754 (turpmāk – Osta LM), 7875804 (septiņi miljoni astoņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti četras) akcijas ar nominālvērtību 1,40 EUR, kas kopā veido 11026125,60 EUR jeb 95,16339 % no pamatkapitāla (11586520,40 EUR).
Iesniegumus par dalību Osta LM akciju pārdošanas procesā nosūtīt uz administratora Haralda Velmera elektroniskā pasta adresi Haralds.velmers@advokatu-birojs.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas pretendentam tiks izsniegti Osta LM akciju pārdošanas noteikumi, saskaņā ar kuriem pretendentam savs pirkuma piedāvājums administratoram jāiesniedz līdz 2014. gada 31. jūlijam.
Jautājumu gadījumā sazināties ar administratoru elektroniski: Haralds.Velmers@advokatu-birojs.lv vai sazinoties pa tālruni 67280032.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30