Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Pirmā LSEZ un LiepU Karjeras diena “Liepājas – tava nākotne” sasniedza savu mērķi
10. maijs, 2014
Prasme strādāt komandā, atbildība, valodu zināšanas, pārdomāta profesijas izvēle – tie ir galvenie nosacījumi, kas izskanēja gan ostas, gan ražošanas uzņēmumu pārstāvju stāstījumos, lai veidotu veiksmīgu karjeru. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvaldes un Liepājas universitātes (LiepU) rīkotajā karjeras dienā “Liepāja - mana nākotne” pulcēja aptuveni 100 Liepājas vidusskolēnu. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt ar karjeras iespējam Liepājas ostas un LSEZ kapitālsabiedrībās un atbilstošām studiju programmām, ko piedāvā Liepājas Universitāte.
Karjeras dienu “Liepāja – tava nākotne” atklāja LiepU rektors Jānis Rimšāns, Liepājs domes un SEZ valdes priekšsēdētājs Uldis Sesks, Satiksmes ministrs Anrijs Matīss un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš, norādot cik svarīgi ir savlaicīgi izdarīt savu izvēli, izmantot tās iespējas, ko nodrošina Liepāja un zināt kādi speciālisti nepieciešami tranzītbiznesa, loģistikas vai ražošanas uzņēmumiem. Skatoties arī nākotnē, ikviena jauna uzņēmuma pirmais jautājums ir, vai būs kvalificēti darbinieki visdažādākās jomās sākot no inženieriem, IT speciālistiem līdz pat ekonomistiem un mārketinga speciālistiem.
Karjeras dienas “Liepāja - mana nākotne” mērķis bija sniegt jauniešiem papildus informāciju par tām iespējām, ko ilgtermiņā piedāvā Liepājas osta un LSEZ kapitālsabiedrības, kā arī tranzītbiznesa nozare kopumā, jo tieši tranzītbizness nodrošina 12% valsts iekšējā kopprodukta (IKP).
Inese Lūsēna –Ezera, LiepU Vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāne: „Ne tikai man kā Inesei Lūsēnai -Ezerai, bet arī konferences dalībniekiem – vidusskolēniem, šī bija lieliska iespēja iepazīties ar Liepājas ostas attīstību, LSEZ ražošanas uzņēmumiem un to darbības specifiku. Zināmā mērā var teikt, ka „krita tāds kā priekškars” par to, ko mēs kā liepājnieki sajūtu līmeni zinām par Liepājas ostu un kas patiesībā patiešām tur notiek. Savukārt no studiju Liepājas Universitātē iespēju un piedāvājuma aspekta raugoties, man ir patiesi liels prieks, ka Liepājas ostas un tās uzņēmumu vajadzības darba tirgus kontekstā kopumā saskan ar vairākām studiju programmām, kas tiek īstenotas gan Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultātē, gan Dabas un inženierzinātņu fakultātē, piemēram, studiju programmas „Biznesa un organizācijas vadība”, „Vides pārvaldība un inženierija”, „Informācijas tehnoloģijas”, „Mehatronika”, u.c. Ir tikai pozitīvi, ka Liepājā ir darba iespējas un tajā pat laikā iespējams iegūt izglītību, kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus vajadzībām tepat Liepājā – Liepājas Universitātē! ”
Jauniešus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas darbību un par katra konkrētā uzņēmuma darbību, darbiniekiem nepieciešamajām zināšanām un īpašībā stāstīja gan LSEZ pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš, LSEZ pārvaldes Mārketinga un Investīciju daļas vadītājs Ivo Koliņš, Liepājas ostas kapteinis Pēteris Gudkovs, LSEZ SIA “Terrabalt” termināla direktors Andris Ivanovs, LSEZ SIA “DG Termināls” izpilddirektora vietnieks Ivo Tikums, SIA “Hanza Liepāja” direktors Jānis Ēlerts, LSEZ SIA"Trelleborg Wheel Sistems Liepaja" personāldaļas vadītāja Meldra Gineite un LSEZ SIA “Lesofors Springs LV” izpilddirektors Ingars Jaunzems.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde arī nākotnē turpinās sadarbību ar Liepājas Universitāti un plāno līdzīgas Karjeras dienas rīkot ikgadu, lai jauniešiem būtu vairāk informācijas par studiju un darba iespējām Liepājā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30