Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Aicina sakopt Liepājas ostas un SEZ teritoriju
09. аprīlis, 2014
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvalde aicina visus ostas un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumus piedalīties Lielajā talkā – šā gada 26. aprīlī un izsludina sakopšanas talku - konkursu ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums’ 2014”. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbinieki Lielās talkas laikā kā ierasts sakops Karostas kanālam pieguļošās teritorijas, kā arī citas teritorijas t.s. Pulvera un Ziemupes ielā.
JĀNIS LAPIŅŠ, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks: “Aicinu visus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumus un ostas teritorijas apsaimniekotājus būt aktīviem un iesaistīties, lai Liepājas osta un LSEZ teritorija kļūtu sakoptāka un tīrāka. To var darīt gan Lielās talkas laikā, gan ikdienā. Paveikts ir daudz, taču vēl ir vietas, kuras atkal un atkal ir jāsakārto. Arī šogad aicinām visus aktīvi piedalīties.”
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde arī šogad izsludina sakopšanas talku - konkursu ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2014”. Konkurss ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2014” tiks vērtēts sistemātiski, bez brīdinājuma apsekojot teritorijas, fiksējot jau izdarīto, laika periodā no 2014.gada 1.maija līdz 1.jūnijam. No 1.jūnija līdz 10.jūlijam, norisināsies galvenā vērtēšanas kārta, to vērtēs pieaicināta žūrija, kurā būs pārstāvji no Liepājas pilsētas Būvvaldes un Liepājas SEZ pārvaldes. Konkursa uzvarētājs tiks paziņots Jūras svētku laikā -2014.gada 12.jūlijā.
Jānis Lapiņš atzīst, ka ir liels prieks, ka uzņēmēji pozitīvi novērtē iniciatīvu un piedalās, kas mudina domāt, ka kopīgi sasniegsim pozitīvu rezultātu par kuru būtu gandarījums visiem. Ir svarīgi ne tikai, lai uzņēmēji var stāstīt par saviem attīstības plāniem un sasniegumiem biznesā, bet arī ar lepnumu parādīt savu uzņēmumu teritoriju, apliecinot, ka svarīgs ir arī kompānijas imidžs.
Galvenais uzsvars šogad tiks likts uz atkritumu novietnes esamību teritorijā, vēlams, lai tas ir atsevišķi nodalīts, nožogots ar atkritumu šķirošanas iespējām. Vēl īpaša uzmanība tiks pievērsta - uzņēmuma nosaukuma noformējumam/iebrauktuves izskats/apstādījumi; teritorijā ir vai nav karoga masts vai turētājs; teritorijā esošo ēku vizuālais izskats; piestātnes un kravu laukumu vizuālais izskats (atbilstoši uzņēmuma specifikai); teritoriju norobežojošo žogu izskatam; teritorijas kopskatam.
Kristīne Bārtniece, Liepājas SEZ pārvalde nekustamo īpašumu speciāliste, konkursa ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2014” projekta vadītāja: „Katra uzņēmuma darba vide ir jāuztver arī kā uzņēmuma vizītkarte. Esot uzņēmuma teritorijā rodas priekštats par uzņēmumu kopumā, savukārt ostas uzņēmumi veido visas Liepājas ostas vizītkarti. Konkursa ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums’ 2014”galvenais mērķis ir papildus stimulēt ostas uzņēmumus un pievērst lielāku uzmanību teritoriju sakārtošanai un labiekārtošanai. Šogad esam nolēmuši neizsludināt nomināciju ,, Nesakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2014”. Šāds lēmums tika pieņemts, ņemot vērā patīkamo gaisotni konkursa rezultātu pasludināšanas brīdī un vēloties likt uzsvaru uz pozitīvu lietu izcelšanu, kas šajā gadījumā ir ieguldījums Liepājas ostas vizuālā tēla veidošanā. „
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde 2012. gadā iedibināja jaunu tradīciju, aicinot ostas uzņēmumus pievērst lielāku uzmanību teritoriju sakopšanai un labiekārtošanai. Par konkursa laikā vislielāko ieguldījumu savas teritorijas sakārtošanā un galveno balvu - goda plāksni, “Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums ” 2012. gadā saņēma LSEZ SIA,, Terrabalt”, bet 2013. gadā LSEZ SIA “Kolumbija LTD.”
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30