Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Atsāk Liepājas ostas padziļināšanu
02. janvāris, 2014
Liepājas ostā mobilizēta nepieciešamā tehnika, lai atsāktu Liepājas ostas padziļināšanas darbus. Darbus veiks „STRABAG Wasserbau GmbH”, kuru iesniegtais piedāvājums uzvarēja atklātajā konkursā „Brīvostas akvatorijas, priekšostas akvatorijas un kuģu kanālu rekonstrukcija Liepājas ostā (projekta izmaiņas). Būvniecības 1.kārta. Padziļināšana.” Tas atbilda visām konkursa nolikuma prasībām un piedāvāja zemāko cenu.Līguma summa 10 330 897,39 LVL bez PVN.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņšapstiprināja, ka Liepājas ostā ieradies zemes sūcējs „Hegemann IV”,zemes racējs „MP 40”, kā arī divas baržas un pamatoti varot uzskatīt, ka ostas padziļināšanas darbi ir atsākušies un noritēs veiksmīgi. Guntars Krieviņš arī uzsvēra, ka svarīgi pēc iespējas ātrāk uzsākt darbus, lai nepasliktinātu ostas darbības ne šodien, ne nākotnē un sasniegtu projekta mērķi. Tā ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes atbildība ostas uzņēmumu priekšā, kas ir plānojuši savu darbību un attīstību atbilstoši ostas akvatorijas dziļumam 12 m un kuģu ceļu dziļumam 12,5 m.
Lai pabeigtu ES Kohēzijas fonda projektu „Liepājas ostas padziļināšana” atlicis nedaudz, aptuveni 20% jeb jāizrok aptuveni 1 milj. m3 grunts. Kā pastāstīja Liepājas SEZ pārvaldes Tehniskās daļas direktora vietnieks Egils Sveilis, tad šobrīd svarīgākais ir pēc spēcīgāk rudens vētrām attīrīt no smilšu sanesumiem kuģu ceļus. Plānots, ka sākotnēji zems sūcējs strādās ostas dienvidu vārtos.
Konkursu „Brīvostas akvatorijas, priekšostas akvatorijas un kuģu kanālu rekonstrukcija Liepājas ostā (projekta izmaiņas). Būvniecības 1.kārta. Padziļināšana.” Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludināja 2013.gada 2.martā, bet pretendentiem savi piedāvājumi, atbilstoši konkursa nolikumam, bija jāiesniedz līdz 2013. gada 4. jūlijam. Noteiktajā termiņā savus piedāvājumus iesniedza četri pretendenti.Savukārt šā gada 31. oktobrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš parakstīja līgumu par Liepājas ostas padziļināšanas darbu veikšanu ar „STRABAG Wasserbau GmbH”.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30