Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
“NordePlast” SIA piešķir LSEZ kapitālsabiedrības statusu
03. novembris, 2016
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2016. gada 31. oktobra sēdē, izvērtējot iesniegtos dokumentus un uzņēmēja biznesa plānu, investīcijas, plānoto darba vietu skaitu un vidējo algu, nolēma piešķirt “NordePlast” SIA Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu.
SIA “NordePlast” plāno izveidot specializētu medicīnas plāksteru ražotni, kuras izveidē ieguldītu EUR 151 000,00. Kā liecina uzņēmuma biznesa plāns, 2017. gadā plānotais apgrozījums - 300 000 EUR, 2018. gadā – 1 000 000 EUR, bet 2019. gadā – 1 500 000 EUR. Trīs gadu laikā darbinieku skaits varētu pieaugt no 7 līdz 17, nodrošinot vidējo algu ~680 EUR.
Kā nosaka likums “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, “NordePlast” SIA ir vidējais komersants, tāpēc maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte uz līguma par ieguldījuma projekta “Jaunas produktu līnijas izveide medicīnas plāksteru grupā” veikšanu ir 45% attiecībā pret ieguldījumu. “NordePlast” SIA plānotās investīcijas periodā 01.01.2017. – 31.12.2018. ir EUR 151 000,00. Līgums par investīcijām ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par ieguldījuma projekta “Jaunas produktu līnijas izveide medicīnas plāksteru grupā” veikšanu jānoslēdz līdz 2016.gada 30.decembrim.
Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir 35% – lielajiem komersantiem, 45% – vidējiem komersantiem un 55% – mazajiem komersantiem, līdz ar to “NordePlast” SIA maksimāli piemērojamā tiešo nodokļu atlaižu summa ieguldījuma projektā “Jaunas produktu līnijas izveide medicīnas plāksteru grupā” paredzētajiem ieguldījumiem ir EUR 67 950,00 (EUR 151 000 x 45% = EUR 67 950,00).
Noteiktā atbalsta procenta piemērošana (45%) tiek izmantota uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu kopsummai. Kapitālsabiedrībām, kuras saņem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu, ir tiesības uz sekojošiem nodokļu atvieglojumiem: 80% atlaide uzņēmuma ienākuma nodoklim un 80% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim.
Pēc ieguldījuma projekta “Jaunas produktu līnijas izveide medicīnas plāksteru grupā” veikšanas, sākot ar 2019. gadu, “NordePlast” SIA varēs saņemt līdz 80% atlaidi uzņēmuma ienākuma nodoklim, bet tā kā “NordePlast” SIA nomā telpas LSEZ SIA “Lauma Fabrics” Ziemeļu ielā 19, Liepājā un tam nav īpašumā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošs nekustamais īpašumu, tas nevar pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30