Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
LSEZ valde lemj par nomas tiesību rezervēšanas līguma slēgšanu Meldru ielas uzņēmējdarbības teritorijā
03. novembris, 2016
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2016. gada 31. oktobra sēdē nolēma slēgt nomas tiesību rezervēšanas līgumu ar SIA “Finestra Solution” par zemesgabaliem Meldru ielā 5 un Dūņu ielā 3 uz vienu gadu “Alumīnija un stikla konstrukciju ražotnes” būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.
2016. gada 24. augustā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemts SIA “Finestra Solution” iesniegums, kurā lūdz noslēgt zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumu “Alumīnija un stikla konstrukciju ražotnes” būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei. Zemesgabals atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, reģistrēts zemesgrāmatā uz Liepājas pilsētas pašvaldības vārda. Sadarbojoties LSEZ pārvaldei un Liepājas pašvaldībai, 2015. gadā ar ES struktūrfondu atbalstu izbūvēta nepieciešamā infrastruktūra un inženierkomunikācijas vairāk kā 5 ha platībā, padarot šo teritoriju konkurētspējīgu un pievilcīgu uzņēmējiem.
Kā uzsvēra Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis, uzņēmējiem ir interese par izveidotajām uzņēmējdarbības teritorijām. Pirmais līgums ar AS “UPB” tika noslēgts šā gada pavasarī, kam seko tagad vēl divu zemesgabalu nomas tiesību rezervēšanas līgums. Tas nozīmē, ka brīvs vēl ir tikai viens zemesgabals par kuru ir interese vairākiem uzņēmējiem. Uldis Hmieļevskis pauda gandarījumu, ka tieši pašmāju uzņēmēji vēlas attīstīties un ir potenciālie nomnieki Meldru ielas uzņēmējdarbības teritorijās.
AS “UPB” plāno izbūvēt loģistikas centru, bet SIA “Finestra Solution” plāno sākotnēji uz zemesgabaliem izvietot alumīnija/stikla ražotni, bet nākotnē pakāpeniski attīstīties. Plānots, ka ~30% saražotās produkcijas tiks realizēta vietējā tirgū, bet ~70% Skandināvijas tirgū – Norvēģijā, Zviedrijā, Dānijā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30