Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Klāt gleznotāju un zīmētāju plenērs
03. jūlijs, 2013
Ierodas plenēristi uz 18.starptautisko gleznotāju un zīmētāju plenēru „Liepājas marīna’ 13”, kura devīze ir „Atmuitots !”. Kā norāda ilggadējais un nenogurstošais plenēra rīkotājs Aivars Kleins, „Liepājas marīna’ 13” mērķis ir turpināt Liepājas plenēru rīkošanas tradīciju, popularizējot Liepāju, kā radošām insperācijām pateicīgu pilsētu, stimulēt Liepājas tematiku atspoguļojošu mākslas darbu tapšanu, veicināt komunikāciju starp mākslas baudītājiem un radītājiem un dot iespēju, radošas pieredzes apmaiņai Liepājas, citu Latvijas un ārzemju pilsētu māksliniekiem. Gandrīz visus šos gadus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir atbalstījusi plenēra rīkošanu un dara arī to šogad.
Šogad plenēra centrālā norises vieta ir vēsturiskā Muitas ēka (Vecā ostmala 54), kurā tiks iekārtotas mākslinieku darbnīcas, nobeiguma izstāde un citas akcijas un tas viss notiks zem devīzes „Atmuitots!”
Aivars Kleins, mākslinieks -plenēra rīkotājs: „Vēlējos piesaistīt profesionālus māksliniekus, kuri spēj darboties un prezentēt sevi publiskā vidē, iesaistīt bērnus un jauniešus radoši līdzdarboties, strādājot plenērā kopā ar profesionāliem māksliniekiem. Tāpat plenēra laikā būs vienreizēja vasaras akcija, kurā atvērsim un atdzīvināsim vēsturisko Muitas māju. Tajā būs izveidotas atvērtās darbnīcas , krāsaini noformēts Muitas mājas interjers un eksterjers un tur iekārtosim noslēguma izstādi.”
Lai radītu spilgtu, garīgi bagātinošu, dzīvespriecīgu noskaņu, vizuālai mākslai plenēra rīkotāji ir piesaistījuši arī mūziķus. Plenēra laikā „Liepājas marīna’13” tapušie darbu radošais devums tiks izvērtēts, bet labākos atlasīs izstādei, kas plānota 2014.gada pavasarī. Izvērtējot plenēra nobeiguma izstādi, tiks piešķirtas 3 godalgas - skatītāju, Liepājas kultūras pārvaldes, galerijas „Klints” – katra 100,-Ls. Plenēra nosacījums, ka viens vai divi (atkarībā no izmēra un tehnikas) plenērā tapušie darbi jāatstāj rīkotājiem.
Ivo Koliņš, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Attīstības un investīciju daļas vadītājs: „Mēs jau vairāk kā desmit gadus veiksmīgi sadarbojamies ar mākslinieku plenēru rīkotājiem un pēdējos gados esam veicinājuši, lai mākslinieki savos darbos ietver arī Liepājas ostu, dodot iespēju piekļūt arī ostas slēgtajām teritorijām. Tā ir iespēja integrēt Liepājas ostu kopējā pilsētas telpā. Mums ir svarīgi, kas notiek pilsētā un vēlamies tajā piedalīties. Osta tie nav tikai celtņi, piestātnes, galvenokārt tie ir cilvēki un vide, kas ir neatņemama pilsētas sastāvdaļa. Tādā veidā vēlamies padarīt to pieejamāku tiem, kam ikdienā tā nav pieejama.”
Plenērs norisināsies no 1.- 6. jūlijam un plānots, ka tajā piedalīsies 34 mākslinieki -12 liepājnieki un 22 viesmākslinieki. Mākslinieki tiek nodrošināti ar naktsmājām vienā no Fonteina viesn
Plenēra „Liepājas marīna’13” norise:
1.-2.jūlijs - plenēristi strādā pēc saviem ieskatiem, iekārto darbnīcas, kā arī izgatavo savu simbolisko karogu fasādes dekorēšanai.
3.-5.jūlijs no pl. 15-17 atvērtās darbnīcas ar mākslinieku līdzdalību no pl. 21 mākslinieku radošās prezentācijas.
5.jūlijs no pl.10-13 jauno mākslinieku plenērs kopā ar meistariem.
6. jūlijs plenēra noslēguma pasākumi: izstādes apskate, balsošana, ielu muzikanti, fotografēšanās utml.; pl.16 laureātu nominēšana, apbalvošana; no pl. 16:30 - 18:30 džeza ansamblis no Klaipēdas; pl. 19 slēdzam ciet.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30