Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Uzsāk metāla priekšmetu meklēšanu Karostas kanāla
03. jūlijs, 2013
Pēc veiktajiem testiem ir uzsākta Karostas kanāla magnitomtriskā uzmērīšana, lai noteikti cik daudz un kādi metāla priekšmeti atrodas Karostas kanāla dūņu slānī un uz grunts. Tas ir kārtējais plānotais solis, lai atbrīvotu Karostas kanālu no padomju militāristu atstātā piesārņojuma. Darbi notiek ES Kohēzijas fonda projekta „Vēsturiski piesārņotās vietas „Liepājas Karostas kanāls projektēšana un sanācija” ietvaros. Darbus veic pilnsabiedrība „SB&B”, kura konkursā iesniedza piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst visām konkursa nolikuma prasībām. Pilnsabiedrību „SB&B” veido SIA „Skonto Būve” un Nīderlandes kompānija „Boskalis International B.V.” Projekta kopējā summa ir LVL 12 099 900,68 ar PVN.
Pilnsabiedrība „SB&B” turpina tehniskā projekta izstrādi un detalizētu Karostas kanāla izpēti. Ir noslēgušies batimetrijas mērījumi, kas parādīja grunts dziļumu un dūņu slāņa biezumu. Šobrīd uzsākti magnitometrijas mērījumi, lai noskaidrotu kādi metāla priekšmeti atrodas Karostas kanālā.
Ivo Koliņš, Liepājas speciālās ekonomiskas zonas pārvaldes Mārketinga un investīciju daļas vadītājs: „Darbi ir uzsākti un projekts straujiem soļiem virzās uz priekšu. Pašlaik notiek izpēte un tehniskā projekta izstrāde. Kad abas šīs lietas tiks pabeigtas, tad varēs sākties reāla piesārņoto dūņu izcelšana.”
Rihards Kalniņš , sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SB&B” projekta vadītājs: „Šobrīd mēs esam projektēšanas stadijā. Projekts ir gandrīz gatavs un gatavojam to iesniegt pasūtītājam saskaņošanai. Paralēli turpinām detalizētu izpēti Karostas kanālā. Esam uzsākuši magnitometrijas mērījumus, lai noteiktu cik daudz un kādi metāla objekti atrodas Karostas kanālā. Lai varētu atrast metāla priekšmetus un tos identificēt nepieciešami precīzi mērījumi un tas prasa daudz laika. Pēc pirmo datu saņemšanas no magnitometrijas mērījumiem tiks lemts par tālākām darbībām. Ja būs teritorijas, kur nav šo priekšmetu uzsāksim urbumu izveidi, lai noteiktu dūņu slāņa biezumu un varētu sākt veikt aprēķinus par piesārņoto dūņu daudzumu. Paralēli izstrādāsim projektu par priekšmetu izcelšanu.”
Plānots, ka priekšmetu izcelšanu varētu uzsākt aptuveni pēc pusotra mēneša. Kā norādīja „SB&B” projekta vadītājs Rihards Kalniņš apstākļi, kas varētu aizkavēt metāla priekšmetu izcelšanu ir to lielums un sprādzienbīstamība, jo ir jāsaprot, ka Karostas kanāls vairāk kā 50 gadus bija slēgta militāra teritorija. Tāpat var būt grūti identificējami priekšmeti, kas prasīs papildus izpēti un ūdenslīdēju piesaisti. Kā liecina priekšizpēte, tad Karostas kanāla dūņu slānī ir ievērojams daudzums metāllūžņu, dažādi betona priekšmeti u.c. Saskaņā ar līgumu visi izceltie priekšmeti būs Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes īpašums.
Ivo Koliņš, Liepājas speciālās ekonomiskas zonas pārvaldes Mārketinga un investīciju daļas vadītājs: „Pārsteigumi noteikti var būt, jo piecdesmit gadus tā bija slēgta, militāra teritorija par kuru mums nekādas informācijas. Mēs apzināmies, ka var būt pozitīvi pārsteigumi kā kultūrvēsturiskais mantojums, tāpat arī negatīvi kā, piemēram, sprādzienbīstami priekšmeti, kas var būt saglabājušies gan no otrā pasaules kara, gan no padomju jūras spēkiem. Jebkura situācija tiks risināta, bet šobrīd ir pāragri ko prognozēt.”
Karostas kanāls ir mākslīga būve, kas ir izveidota 20 gs. sākumā. Helsinku Komisija Karostas kanālu ir noteikusi par vienu no deviņām vispiesārņotākajām teritorijām Latvijas Republikā. Projekta ietvaros ir paredzēta Karostas kanāla gultnes attīrīšana – savācot piesārņotos nogulumus no Karostas kanāla gultnes un deponējot tos iepriekš izveidotajā nogulumu apglabāšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā. Projekta rezultātā tiks likvidēts piesārņojums Karostas kanālā – 780 000 m2 lielā areālā, kā rezultātā tiks uzlabota vides kvalitāte Liepājas ostā. Projektam būs pozitīva ietekme arī uz Baltijas jūru kopumā – tiks samazināts risks Baltijas jūras piesārņošanai.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30