Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Maija beigās uzsāks Karostas kanāla detalizētu izpēti
22. maijs, 2013
Turpinās projekta „Vēsturiski piesārņotās vietas „Liepājas Karostas kanāls” projektēšana un sanācija” īstenošana. Maija beigās pilnsabiedrība „SB&B” uzsāks Karosta kanāla detalizētu izpēti un sagatavos to piesārņotās grunts izņemšanai. Darbus veic pilnsabiedrība „SB&B”, kura konkursā iesniedza piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst visām konkursa nolikuma prasībām. Pilnsabiedrību „SB&B” veido SIA „Skonto Būve” un Nīderlandes kompānija „Boskalis International B.V.” Projekts tiek īstenots ar ES Kohēzijas fonda atbalstu un tā kopējā summa ir LVL 12 099 900,68 ar PVN.
Pilnsabiedrība „SB&B” turpina tehniskā projekta izstrādi un ir apkopojusi visu nepieciešamo informāciju gan par dziļumiem Karostas kanālā, gan piestātņu dokumentāciju un informāciju par to konstrukcijām. Visi iegūtie dati tiek analizēti, lai sagatavotu tālāko izpētes programmu.
Juris Pētersons, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Skonto Būve” projektu vadītājs: „Visi darbi notiek saskaņā ar apstiprināto laika grafiku un jau maija beigās kopā ar savu partneri „Boskalis International B.V.”, balstoties uz apkopoto informāciju uzsāksim detalizētu Karostas kanāla grunts izpēti. Ar īpašu metodi skenēsim kanāla grunti, mērot reālos dziļumus, noguluma slāņa biezumu, meklējot dažādus priekšmetus, t.sk. arī sprādzienbīstamus. Tas nepieciešams, lai nākamgad, kad uzsāksim piesārņotās grunts izsmelšanu nebūtu nekādu pārsteigumu. Priekšmetu izcelšanu plānojam sākt jūlija sākumā. Esam gatavi arī sprādzienbīstamo priekšmetu izcelšanai, ja tādi tur būs, sadarbojoties ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un sapieriem”.
Kā liecina priekšizpēte, tad Karostas kanāla dūņu slānī ir ievērojams daudzums metāllūžņu, dažādi betona priekšmeti u.c. Saskaņā ar līgumu visi izceltie priekšmeti būs Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes īpašums.
Ivo Koliņš, Liepājas speciālās ekonomiskas zonas pārvaldes Mārketinga un investīciju daļas vadītājs: „Pieaicinot speciālistus, izvērtēsim izcelto priekšmetu kultūrvēsturisko vērtību un tad arī lemsim par to tālāko likteni. Tā kā visticamāk lielākā daļa no izceltajiem priekšmetiem būs bez kultūrvēsturiskas vērtības, tad nodosim tos pārstrādei, izmantojot saimnieciski un finansiāli izdevīgāko piedāvājumu.”
Līgumu par vēsturiski piesārņotās vietas „Liepājas Karostas kanāls” projektēšanas un sanācijas darbu veikšanu svinīgi parakstīja 2013. gada 12.februārīLiepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš un pilnsabiedrības „SB&B” vārdā privātās sabiedrības ar ierobežo atbildību „Boskalis International B.V.” direktors Mattijs Siebinga un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību projektu vadītājs Juris Pētersons.
Karostas kanāls ir mākslīga būve, kas ir izveidota 20 gs. sākumā. Helsinku Komisija Karostas kanālu ir noteikusi par vienu no deviņām vispiesārņotākajām teritorijām Latvijas Republikā. Projekta ietvaros ir paredzēta Karostas kanāla gultnes attīrīšana – savācot piesārņotos nogulumus no Karostas kanāla gultnes un deponējot tos iepriekš izveidotajā nogulumu apglabāšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā. Projekta rezultātā tiks likvidēts piesārņojums Karostas kanālā – 780 000 m2 lielā areālā, kā rezultātā tiks uzlabota vides kvalitāte Liepājas ostā. Projektam būs pozitīva ietekme arī uz Baltijas jūru kopumā – tiks samazināts risks Baltijas jūras piesārņošanai.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30