Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Pilnveidos dzelzceļa infrastruktūru
17. maijs, 2013
Vizītes laikā Liepājā VAS „Latvijas dzelzceļš” vadības pārstāvji apliecināja, ka jau šogad ieguldīs nopietnas investīcijas dzelzceļā infrastruktūrā. Plānots, jau šovasar uzsākt Skrundas dzelzceļa tilta rekonstrukciju un izstrādāt Liepājas preču stacijas automatizācijas projektu.
2012. gada Liepājas ostas kravu plūsma parādīja, ka esošā dzelzceļa infrastruktūra ir nepilnīgi un nespēj kvalitatīvi nodrošināt savlaicīgu vagonu padošanu un sastāvu komplektēšanu. Ilgstošās VAS „Latvijas dzelzceļš” un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes diskusijās panākta vienošanās par plānotajiem pasākumiem, lai uzlabotu dzelzceļa pakalpojumu nodrošinājumu.
GUNTARS KRIEVIŅŠ, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks: „Ostas akvatorijas un kuģu ceļu dziļums, pievadceļi un dzelzceļš ir tās lietas, kas nodrošina ostas veiksmīgu darbību. Pagājušais gads parādīja, ka palielinoties kravu plūsmai, esošā dzelzceļa infrastruktūra ir nepietiekama. Ar „Latvijas dzelzceļu esam vienojušies, ka viņi piesaistot ES struktūrfondu finansējumu, līdz 2015. gadam rekonstruē Skrundas dzelzceļā tiltu un automatizē Liepājas preču staciju. Savukārt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde paplašinās ziemeļu parku *, izbūvējot papildus sliežu ceļus.”
Stacijas automatizācija un ziemeļu parka paplašināšana nodrošinās apļveida kustību - ātrāk padodot un novirzot tālāk vagonus, ļaujot ostas stividorkompānijām ātrāk apstrādāt kravas, kā arī atslogos Raiņa ielas pārbrauktuvi.
Guntars Krieviņš norāda, ka labākais risinājums Raiņa ielas pārbrauktuves problēmai, lai savienotu iedzīvotāju un ostas attīstības jautājumus, būtu dzelzceļa pārvada izbūve kā turpinājums Parka ielai. Projekta īstenošanai vienīgais šķērslis ir finansējums. Dzelzceļa pārvada izbūve ir iekļauta gan Liepājas attīstības plānā, gan to projektu vidū, kuriem finansējums būtu piesaistāms no ES struktūrfondiem nākamajā plānošanas periodā no 2014. -2020. gadam.
* Liepājas ostas jauno dzelzceļa pievadceļu un Ziemeļu parku ekspluatācijā nodeva 2008. gada pavasarī un tā bija viena no trim komponentēm Liepājas ostas transporta infrastruktūras attīstības projektā „Liepājas ostas pievedceļi”. Būvniecības kopējās izmaksas bija 4,08 milj. latu, ko veidoja ES Kohēzijas fonda, Valsts un Liepājas SEZ pārvaldes budžeta finansu līdzekļi.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30