Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Konkurss ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2013”
12. аprīlis, 2013
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludina sakopšanas talku - konkursu ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2013”, aicinām Liepājas ostas teritorijas apsaimniekotājus būt aktīviem un veikt visu iespējamo lai Liepājas osta kļūtu vēl sakoptāka.
2012. gada aprīlī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludināja sakopšanas talku- konkursu ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2012”.
Par konkursa laikā vislielāko ieguldījumu savas teritorijas sakārtošanā, galveno balvu- goda plāksni „Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2012” saņēma LSEZ SIA,, Terrabalt”. Konkursa laikā tika sakārtota un apzaļumota teritorija, uzņēmuma ēkai tika nomainīts parādes kāpņu segums, tika izvietots ostas teritorijai atbilstošs vides objekts- enkurs.
Ostas uzņēmumiem, kuri neatkarīgi no konkursa vienmēr ir rūpējušies par savas teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu, pasniedzām pateicības ,,Par ieguldījumu Liepājas ostas vizuālā tēla veidošanā un vienmēr sakārtotu savu uzņēmuma teritoriju”.
Konkursam noslēdzoties tika secināts, ka Liepājas ostas teritorija ir kļuvusi sakoptāka un gandarījums par paveikto ir gan pašiem uzņēmumiem, gan sakārtoto teritoriju kaimiņiem. Paveikts tika daudz, taču vēl ir redzamas vietas kuras būtu jāsakārto. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde vēlreiz izsaka savu pateicību visiem, kuri veic savu teritoriju sakopšanu ikdienā un arī tiem kuri savu iespēju robežās veica savu teritoriju sakopšanu pagājušā gada konkursa ietvaros.
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šogad tiks paziņots arī ,,Nesakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2013”.
Šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta:
1.
uzņēmuma nosaukuma noformējumam;
2.
teritorijā esošā ceļu seguma stāvoklim un tīrībai;
3.
teritoriju norobežojošo žogu izskatam;
4.
teritorijas kopskatam.
Konkurss ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2013”, paredzēts 2 kārtās:
1.
1.kārta no š.g. 10. aprīļa līdz maijam. Šajā kārtā aicinām veikt teritorijas attīrīšanu no pērnās zāles, veikt krūmu apzāģēšanu, sakārtot un novietot atsevišķos krāvumos nevajadzīgos būvmateriālus un cita veida materiālus, kuri bojā teritorijas izskatu. Ja uzņēmumam nav nosaukuma norādes zīmes, tad padomāt kur un kādā formātā to novietot. 1.kārtas rezultātus apkoposim maija beigās.
2.
2.kārta š.g. no jūnija līdz 10.jūlijam. Šajā kārtā aicinām veikt teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu, ja to pieļauj ostas darbības specifika Jūsu teritorijā. Šīs kārtas ietvaros tiks vērtēts: uzņēmuma nosaukuma noformējums, uzņēmuma parādes ieejas izskats, ceļu seguma kārtība un tīrība, teritoriju norobežojošo žogu izskats, atkritumu novietnes vietas, teritorijas kopskats. Šo kārtu vērtēs pieaicināta žūrija, kurā būs pārstāvji no Liepājas pilsētas Būvvaldes un Liepājas SEZ pārvaldes.
Konkursa uzvarētājs tiks paziņots Jūras svētku laikā - 2013.gada 12.jūlijā.
Kļūstot par konkursa “Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2013” dalībnieku, Jūs iegūsiet ne tikai sakoptu vidi, pozitīvas emocijas un pateicību, bet arī sava uzņēmuma bezmaksas reklāmu medijos.
Arī šogad, titula “Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2013” ieguvējs saņems ne tikai iepriekš minēto publicitāti, bet arī piemiņas zīmi, kuru varēs piestiprināt pie sava uzņēmuma ēkas.
Publiski tiks paziņots arī ,,Nesakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2013”.
Konkursa ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2013” projekta vadītāja Kristīne Bārtniece, kontakttālrunis 634007700, mob. tel. (+371) 25428180, e-pasts: kristine@lsez.lv
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30