Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Pulvera ielas apkārtnē veido uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi
14. februāris, 2013
Turpinās inženierkomunikāciju izbūve Liepājā, Pulvera ielas posmā no Ventspils ielas līdz O.Kalpaka ielai. Tā ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorija, kurā plānots izvietot mazus un vidējus ražošanas uzņēmumus. Inženierkomunikāciju pieejamība ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai veidotu uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi. Pulvera ielas izbūves projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 3,5 milj. latu, no kurām ES struktūrfondu līdzfinansējums 85%, bet Liepājas domes 15%.
Pulvera ielai pieguļošās teritorijas atrodas Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un, saskaņā ar pilsētas attīstības plānu, ir paredzētas ostas darbības un ražošanas uzņēmumu attīstībai. Interese no dažādu uzņēmēju puses ir bijusi jau agrāk, bet tieši inženierkomunikāciju trūkums bija galvenais šķērslis ražotņu izbūvei, jo prasīja papildus vismaz pus miljonu latu lielas investīcijas.
Guntars Krieviņš, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks: „Mēs saredzam Pulvera ielas malā kaut ko līdzīgu UPB biznesa parkam ar interesantām un videi draudzīgām ražotnēm. Pēc inženierkomunikāciju tīkla izbūves, domāju, ka tuvāko gadu laikā tas tā arī notiks. Savukārt teritoriju Pulvera ielā kanāla pusē esam rezervējuši dzelzceļa parka attīstībai. Lai nodrošinātu veiksmīgu ostas darbību, pilnvērtīgi darbojas un savas funkcijas pilda jaunais dzelzceļa pievads un Ziemeļu parks, tomēr ir nepieciešams to paplašināt. Plānojam to paveikt tuvāko divu gadu laikā.”
Pulvera ielas rekonstrukcija sevī ietver pazemes inženierkomunikāciju, apgaismojuma, gājēju un veloceliņu izbūvi, kā arī ielas rekonstrukciju un apkārtnes labiekārtošanu. Visi darbi notiek ES ERAF projekta „Tranzīta ielu rekonstrukcija Liepājā” ietvaros.
Vilnis Vitkovskis, Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītājs: „Projekts ir nozīmīgs un mēs sasniegsim vairākus svarīgus mērķus. Pirmkārt, iegūsim sakārtotu ielu ar apgaismojumu, gājēju un velo celiņiem. Otrkārt, sakārtosim pievadceļu uz ostu, lai smagajām kravas automašīnām vieglāk būtu atvest un aizvest kravas, bet trešais un pats svarīgākais, izbūvējot nepieciešamās inženierkomunikācijas, radīsim uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi. Tas varētu tuvākā nākotnē veicināt šeit jaunu ražošanas uzņēmumu veidošanos, līdzīgi kā turpat nedaudz tālāk veiksmīgi darbojas UPB biznesa parks.”
Pulvera ielas rekonstrukcijas darbi jāpabeidz līdz septembrim, kad objekts jānodod ekspluatācijā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30