Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
LSEZ SIA „DG Termināls” noslēdz līgumu par Aizsardzības ministrijas teritorijas apsaimniekošanu
17. janvāris, 2013
LR Aizsardzības ministrija nodevusi apsaimniekošanā LSEZ SIA „DG Termināls” teritoriju Karostas kanāla dienvidu pusē starp 25. un 26. piestātni, kur agrāk atradās padomju armijas naftas bāze ar pazemes naftas rezervuāriem un kas pēdējo 20 gadu laikā nav izmantota saimnieciskai darbībai.
Teritorija Karostas kanāla dienvidu pusē starp 25. un 26. Liepājas ostas piestātni netika izmantota, tajā saglabājušās inženiertehniskās būves no padomju gadiem. Tās ir nolietojušās un visticamāk arī bojātas, jo tur palikušie naftas produkti ar gruntsūdeņiem, mainoties ūdens līmenim Karostas kanālā, rada piesārņojumu. Jaunais teritorijas apsaimniekotājs sola situāciju mainīt.
GUNTARS KRIEVIŅŠ, Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldnieks: „Te ir redzams pierādījums tam, ja teritorija netiek apsaimniekota, tas rada zināmas problēmas. Es domāju, ka Aizsardzības ministrija ir spērusi pareizi soli un vienojusies ar „DG termināls” par šīs teritorijas apsaimniekošanu un sakārtošanu. Jādomā, ka vēl viena teritorija Karostas kanāla krastā būs sakārtota”.
Terminālam blakus esošo teritoriju LSEZ SIA „DG Termināls” plāno izmantot saimnieciskās darbības paplašināšanai, bet vispirms jāveic šīs teritorijas sakārtošana – jānovāc vecie, bojātie rezervuāri un jādomā par gruntsūdeņu attīrīšanu, lai tie nepiesārņotu Karostas kanālu.
AIVARS MILLERS, LSEZ SIA „DG Termināls” direktors: „Tuvākajā laikā plānojam izpētīt teritoriju un izstrādāt teritorijas attīrīšanas un sakārtošanas projektu, lai saprastu cik tas uzņēmuma izmaksās. Iznomāto teritoriju „DG Termināls” sakārtos par saviem, nevis iznomātāja - Aizsardzības ministrijas, līdzekļiem. Finansiālajam aspektam ir liela nozīme un skaidrs, ka tie būs ievērojami līdzekļi.”
2012. gadā LSEZ SIA „DG Termināls” strādāja ar 289 510,70 tonnu apgrozījumu, kas ir nedaudz mazāk nekā gadu iepriekš. Uzņēma direktors Aivars Millers atzīst, ka aizvadītais gads finansiāli bijis veiksmīgs, lai arī kravu apgrozījums samazinājies. Katru gadu uzņēmums investē līdzekļus pārkraušanas procesa modernizācijā un automatizācijā, kā arī vides aizsardzībā. Šogad „DG Termināls” plāno līdzīgu kravu apgrozījumu.
LSEZ SIA „DG Termināls” dibināts 2000. gadā un atrodas Liepājas ostā, Karostas kanālā. Uzņēmums pārkrauj un uzglabā naftas produktus, kuri tiek transportēti no Krievijas, NVS valstīm, Baltijas valstīm, Eiropas Savienības un citiem reģioniem. Galvenās kravu grupas ir Lietuvas nafta un bāzes eļļas. 2002.gada februārī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde piešķīra SIA „DG Termināls” SEZ statusu, kā arī noslēdza līgumu par uzņēmējdarbības veikšanu Liepājas SEZ teritorijā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30