Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Gatavību attīrīt Karostas kanālu izteikuši divi pretendenti
18. oktobris, 2012
Šodien, 18. oktobrī, noslēdzās pretendentu pieteikšanās termiņš Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātajai iepirkuma procedūraipar vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšanu. Savu gatavību veikt darbus izteikušas divas kompānijas, kas iesniegušas savus piedāvājumus. Šīs aktivitātes plānotas ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” ietvaros.
Projekta ietvaros ir paredzēta Karostas kanāla gultnes attīrīšana – savācot piesārņotos nogulumus no Karostas kanāla gultnes un deponējot tos iepriekš izveidotajā nogulumu apglabāšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā. Projekta rezultātā tiks likvidēts piesārņojums Karostas kanālā – 780 000 m2 lielā areālā, kā rezultātā tiks uzlabota vides kvalitāte Liepājas ostā. Projektam būs pozitīva ietekme arī uz Baltijas jūru kopumā – tiks samazināts risks Baltijas jūras piesārņošanai.
Kā pastāstīja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš, šodien atvēra pretendentu piedāvājumus iesniegšanas kārtībā, pārbaudīja to atbilstību konkursa nolikumam un fiksēja piedāvājuma cenu. Tuvākā mēneša laikā tiks izvērtētas izmaksu tāmes un atbilstība tehniskais specifikācijai.
Projektu „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” kopējās izmaksas ir 13,09 miljoni lati, no tām 11,07 miljonus latu finansē Kohēzijas fonds, bet atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs – Liepājas SEZ pārvalde.
Karostas kanāls ir mākslīga būve, kas ir izveidota 20 gs. sākumā. Kopš 1945. līdz 1994. gadam Karostas kanāls bija slēgta militāra teritorijā, kurā atradās Padomju Savienības, bet kopš 1991. gada Krievijas Federācijas jūras kara flotes zemūdeņu bāze. Šo gadu laikā padomju militāro spēku darbība ir radījusi un atstājusi aiz sevis nopietnas ekoloģiskās problēmas. Karostas kanāls tika ekspluatēts, neņemot vērā negatīvās ietekmes uz apkārtējo vidi, piemēram, kanālā tika novadītas notekas, kuru piesārņojums ar smagajiem metāliem ievērojami pārsniedza pieļaujamās normas. Šo gadu laikā smago metālu savienojumi ilgu laiku akumulējās Karostas kanāla gultnes nogulumos. Karostas kanāls kāvēsturiski piesārņota vieta ir noteikts saskaņā ar Helsinku komisijas Baltijas jūras rīcības plānu un ir viena no deviņām vispiesārņotākajām teritorijām Latvijas Republikā („karstais punkts” Nr.48).
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30