Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Noslēdz līgumu par jauna loču kuģa iegādi
29. septembris, 2016
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš un “Baltic Workboats” AS pārstāvis Juriju Tālu (Juuri Taal) parakstīja līgumu par jauna loča kuģa būvi no nulles cikla. Jaunais kuģis Liepājas ostā jānogādā ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. jūnijam. Līguma summa EUR 998 800,00.
Kā jau vairākkārt stāstīts, Liepājas ostā strādājošie loču kuģi “Austra” un “Pilots 4” ir gan morāli, gan fiziski nolietojušies, bet to uzturēšanas un remonta izmaksas ir ļoti augstas. Turklāt vienam no loču kuģiem ir konstatēti nopietni korpusa bojājumi. Iegādāties jaunu kuģi ir ekonomiski izdevīgāk nekā remontēt vecos, tā uzsvēra Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš, pamatojot kādēļ pieņemts lēmums iegādāties pilnīgi jaunu loču kuģi Liepājas ostas ikdienas darbības nodrošināšanai, palielinot galvenokārt drošību.
Šā gada jūlijā Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvalde izsludināja iepirkumu – atklātu konkursu par jauna loču kuģa iegādi. Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums bija Igaunijas kompānijai “Baltic Workboats” AS, kas piedāvāja 14,1 m gara loča kuģa būvi no nulles cikla, atbilstoši visām tehniskajām prasībām, ietverot gan jaudīgu dzinēju, gan modernas navigācijas iekārtas, gan papildus aprīkojumu, kas nodrošinās loču veiksmīgu nokāpšanu un uzkāpšanu uz kuģiem, kas ienāk vai iziet no ostas.
Locis ir sertificēts speciālists, kura pienākums ir veikt drošu kuģa vadīšanu pa kuģošanai ierobežotiem ūdeņiem, kuram nepieciešamas plašas zināšanas par kuģu ceļiem, to dziļumu, navigācijas līdzekļiem un jebkādiem citiem apstākļiem, kas var ietekmēt kuģu satiksmi. No kuģošanas pirmsākumiem tas bija jūrniecības speciālists, kurš pārzina vietējos apstākļus un var sniegt kuģa kapteinim kvalificētus padomus navigācijā. Lai gan katram kuģa kapteinim ir pienākums pirms ieiešanas ostā iepazīties ar konkrētās ostas kuģu ceļa specifiku, locis ir tā persona, kas kapteinim vienmēr ir līdzās un palīdz kuģi notauvot un attauvot no piestātnes.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30