Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Pilnībā uzstādīta Liepājas ostas kuģu vadības sistēma
15. decembris, 2011
Noslēgušies jaunās Liepājas ostas kuģu vadības sistēmas uzstādīšanas un regulēšanas darbi, bet saskaņā ar līgumu testēšana turpināsies vēl veselu gadu. Projektu realizēja Latvijas kompānija „Talsu spriegums” kopā ar Holandes firmu „HITT”. Liepājas ostas kuģu vadības sistēmas modernizācija ir ES Kohēzijas fonda projekta „Liepājas osta padziļināšana” viena no divām komponentēm. Līguma summa LVL 1 572 945,27 ieskaitot PVN.
Liepājas ostas jaunā, modernā kuģu vadības sistēma ir pilnībā uzstādīta un noregulēta. Kā pastāstīja „HITT” pārstāvis un projekta menedžeris Jans Roels Bosmans, pateicoties rūpīgai laika grafika izstrādei, izdevās veiksmīgi uzstādīt jauno sistēmu ne brīdi nepārtraucot kuģu vadības sistēmas darbu. Pieregulēšanas procesā esot bijuši nelieli aizrādījumi un ierosinājumi, kas ņemti vērā un ieviesti sistēmā.
Projekta izstrādei un realizācijai līdzi sekoja būvuzraugs Aldis Baltadonis, kurš atzinīgi novērtēja sadarbību projekta gaitā, atzīstot, ka visus jautājumus ātri un profesionāli izdevās atrisināt. Šobrīd esot noslēdzies pirmais etaps – uzstādīšana, bet vēl atlicis otrais - testēšana.
Aldis Baltadonis norādīja, ka atšķirības starp veco un jauno sistēmu ir ļoti būtiskas. Pirmkārt jau sistēma ir jauna un droša, otrkārt tā ir pilnībā digitalizēta, ciparu formātā. Turklāt visas iekārtas – radari, radioserveri, videokameras u.c. ir saslēgtas vienotā sistēmā, kas ievērojami atvieglo kuģu vadības dienesta ikdienas darbu.
Liepājas ostas Kuģu vadība sistēmas operatori ar jauno sistēmu ir apmierināti, bet visas plašās iespējas līdz galam gan vēl nav apgūtas. Kuģu satiksmes dienesta radiooperators Uldis Sveilis atzinīgi vērtē paveikto un galvenais esot, ka sistēma ir jauna. Kā ieguvumu viņš min arī automātisko identifikācijas sistēmu, kas tagad ļauj saņemt precīzu informāciju par visiem kuģiem – tā atrašanos vietu, nosaukumu, parametrus. Līdz šim tādas iespējas nebija.
Jaunā Kuģu satiksmes vadības sistēma ir modernākā Latvijā un Baltijas valstīs. Modernizācijas ietvaros uzstādīti jauni radari un video novērošana kameras, kas ļaus labāk pārskatīt Liepājas ostas akvatoriju – arī Karotas kanālu un Brīvostu.
Personu grupu „HITT & Talsu Spriegums” izveidoja, lai piedalītos konkursā par Liepājas ostas kuģu vadības sistēmas modernizāciju. „HITT” ir viena no vadošām pasaules kompānijām šajā jomā, kas izstrādāja programmatūru un piegādāja aparatūru, bet „Talsu spriegums” veica projektēšanu un uzstādīja aparatūru.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30