Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Apstiprina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 2012. gada budžetu
12. decembris, 2011
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes apstiprinātais budžets 2012. gadam ir 22 milj. latu, no kuriem pamatbudžets ir 12,8 milj. latu. Salīdzinot ar 2011. gadu pamatbudžets nākamgad plānots par 4,7% lielāks. Ieņēmumu sadaļā pieaugumu veido ieņēmumi no kuģošanas, kā arī citiem pakalpojumiem. Pārējo Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes budžetu 2012. gadam veido Es Kohēzijas fonda finansējums ostas padziļināšanas projekta pabeigšanai un Karostas kanāla attīrīšanas projekta uzsākšanai.
Viena no 2012.gada budžeta trim sastāvdaļām ir Liepājas ostas padziļināšanas projekts, kas sastāda 27,9 %. Līdz 2011.gada 30.novembrim jau saņemti 18,2 milj. LVL un līdz gada beigām paredzēts vēl saņemt 2,2 milj. LVL (kopā 20,4 milj. LVL). Atlikušais finansējums 2012.gadā – 1,8 milj. LVL.
13,9% no nākošā gada budžeta sastāda projekts „Karostas kanāla attīrīšana”, kuru plānots uzsākt 2012.gadā (apmēram 20% no kopējā apjoma) un tā realizācija varētu beigties 2014.gadā. Projektam Liepājas SEZ pārvaldei jānodrošina līdzfinansējums 15% apmērā no attiecināmām izmaksām un visas neattiecināmās izmaksas (PVN).
Liepājas SEZ pārvaldes 2012.gada pamatbudžets salīdzinot ar šī gada budžetu plānots par 0,6 milj. latu lielāks. Lielāko pašu ieņēmumu daļu veido ostas maksas, kuras tiek plānotas saskaņā ar prognozējamo kravu apgrozījumu – 5,0 milj. tonnas un ostu maksu tarifiem. Kopā ostu maksu summa latos prognozēta par 1,46 milj. latu lielāka nekā šogad plānotā.
Otrs lielākais pašu ieņēmumu postenis ir maksas par telpu un teritoriju iznomāšanu . Kopā SEZ teritorijā ir noslēgti 150 dažādi nomas līgumi ar 111 firmām un fiziskām personām. Lielāko ieņēmumu daļu – 82.9 % sastāda nomas līgumi ostas teritorijā, savukārt nomas maksas par SEZ teritorijām ir 16,8 % no kopējiem nomu ieņēmumiem.
Papildus izdevumi nākošā gadā būs par trīs velkoņu nomu, lai nodrošinātu regulāru un drošu kuģu kustību ostā. Tas saistīts ar ostas padziļināšanu un biežāku lielu kuģu ienākšanu Liepājas ostā.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības programmu un ieguldījumu finansēšanai 2012.gadā no pašu ieņēmumiem paredzēts novirzīt 45,6 %. Projektēšanas darbiem nākošā gadā paredzēti 80,0 tūkst. latu. Lielāko summu sastāda 27.piestātnes remonta projekts, dzelzceļu un navigācijas zīmju rekonstrukciju projekti, dienvidu mola daļas un Liepājas bākas remonta projekts.
2012.gadā nav paredzētas izmaiņas darba apmaksā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30