Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Uzsāk Liepājas ostas kuģu vadības sistēmas modernizāciju
10. janvāris, 2011
Šodien svinīgi parakstīja līgumu par Liepājas ostas Kuģu satiksmes vadības sistēmas modernizāciju ar konkursa uzvarētāju Personu grupu „HITT & Talsu Spriegums”, kas iesniedz saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Liepājas ostas kuģu vadības sistēmas modernizācija ir ES Kohēzijas fonda projekta „Liepājas osta pa dziļināšana” viena no divām komponentēm. Līguma summa LVL 1 572 945,27 ieskaitot PVN.
Līgumu parakstīja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks GUNTARS KRIEVIŅŠ un „Talsu Spriegums” valdes priekšsēdētājs Valdis Dūzens un „Hitt” (HITT – Holland Institute of Traffic technology B.V) biznesa direktors Jacob Jan Drix van Gelderen.
Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš atzina, ka moderna kuģu vadības sistēma būs ļoti svarīgs nosacījums veiksmīgai ostas darbībai pēc ostas padziļināšanas, kad osta plāno uzņemt lielākas tilpības kuģus un apkalpot intensīvāku kuģu satiksmes plūsmu.
Pēc līguma parakstīšanas HITT pārstāvis Jacob Jan Drix van Gelderen uzsvēra, ka būs prieks strādāt Liepājas ostā, lai arī šeit būtu pasaules līmeņa kuģu vadības sistēmas tādas pat kā citviet Eiropas un pasaules ostās, piemēram Rotterdamā.
Personu grupa „HITT & Talsu Spriegums” ir izveidota, lai piedalītos konkursā par Liepājas ostas kuģu vadības sistēmas modernizāciju. HITT, kas ir viena no vadošām pasaules kompānijām šajā jomā, piegādās aparatūru un izstrādās programmatūru, bet „Talsu spriegums” veiks visus uzstādīšanas darbus.
„Talsu spriegums” valdes priekšsēdētājs Valdis Dūzens pastāstīja, ka projektēšanas darbus uzsāks jau nākamnedēļ. Projektēšanu plānots paveikt četru mēnešu laikā, bet visi darbi jāpabeidz un jaunā kuģu vadības sistēmas ekspluatācijā jānodod līdz gada beigām – 2011. gada 30. decembrim.
Jaunā Kuģu satiksmes vadības sistēmas būs modernākā Latvijā un tās ietvaros pilnībā tiks nomainītā esošā sistēma. Modernizācijas ietvaros plānots uzstādīt jaunus radarus un video novērošana kameras, kas ļaus labāk pārskatīt Liepājas ostas akvatoriju – arī Karotas kanālā un Brīvostā, kā arī ir plānota Kuģu satiksmes vadības dienesta telpu renovāciju, ne brīdi nepārtraucot ostas darbu.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30