Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
"Baltic Solar Factory" SIA iegūst LSEZ kapitālsabiedrības statusu
23. marts, 2017
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) valde, izvērtējot atbilstību noteiktajām prasībām, iesniegtos dokumentus un biznesa plānu, nolēma piešķirt "Baltic Solar Factory" SIA LSEZ kapitālsabiedrības statusu. Uzņēmumam ir iznomātas telpas Liepājas Biznesa centrā, Kapsēdes ielā un jau šogad plānots radīt 10 jaunas darba vietas, bet turpmākajos gados uzņēmums plāno darbavietu skaitu palielināt līdz 30.
"Baltic Solar Factory" SIA plāno attīstīt saules enerģijas elektropaņeļu ražotni, kas Latvijas tirgū ir jauns produkts. Kā jau iepriekš norādīja "Baltic Solar Factory" SIA pārstāvis Kristaps Stepanovs: “Svarīgi veicināt Latvijas enerģētisko neatkarību. Pateicoties Liepājas speciālās ekonomikas zonas pārvaldes un vietējās pašvaldības ieinteresētībai, veicināsim tautsaimniecības attīstību gan reģionālā, gan ilgtermiņā arī nacionālā līmenī. Tā ir iespēja attīstīt ilgtermiņa projektus, veicināt atjaunojamo enerģijas resursu (AER) īpatsvara pieaugumu un Latvijas enerģētisko neatkarību. Plānojam, ka "Baltic Solar Factory" kļūs par lielāko saules elektropaneļu ražotāju Latvijā, kas Baltijas jūras reģiona valstīm piedāvās tirgū labākos, efektīvākos un kvalitatīvākos produktus".
""Baltic Solar Factory" ražotnes izveide tieši Liepājā ir likumsakarīga, jo LSEZ ir ideāli piemērota vieta ar attīstītu infrastruktūru, uzņēmējiem izdevīgiem darbības nosacījumiem, augsti kvalificētu darbaspēku, plašām eksporta iespējām, kā arī ražošana atradīsies vistuvāk potenciāliem patērētajam, jo pieaug interese par atjaunojamo resursu izmantošanu ražošanā", uzsver Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt arī līgumu ar "Baltic Solar Factory" SIA par ieguldījumu veikšanu būvniecībā un modernās tehnoloģijās, ražotnes izveidošanā par 1 122 000 eiro.
"Baltic Solar Factory" ir 2016. gadā dibināts Latvijas uzņēmums, kurš attīsta atjaunojamās enerģijas ražošanas projektus. "Baltic Solar Factory", izpētot labāko Eiropas praksi un Latvijas potenciālu, Liepājā plāno atvērt pirmo saules elektropaneļu rūpnīcu.
Liepājas speciālā ekonomiskā zona (SEZ) tika izveidota 1997. gada 1. martā un pastāv līdz 2035. gada 31. decembrim. Liepājas SEZ ir daļa Liepājas pilsētas, kurā uzņēmēji var saņemt nodokļu atlaides, atbalstu investīcijām un iespēju ātrāk attīstīt savu uzņēmējdarbību. LSEZ kapitālsabiedrības saņem tiešās nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldījumu summas ražošanas un infrastruktūras attīstībā un modernās tehnoloģijās. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai Liepājā, veicināt Liepājas reģiona attīstību.
Galerija
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30