Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
LSEZ valde lemj par ieguldījumu līgumiem un zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumu
11. аprīlis, 2017
Šā gada 10. aprīlī notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde, kuras darba kārtībā bija trīs jautājumi. LSEZ valde atbalstīja divus ieguldījumu līgumus par kopējo summu 280 000 eiro un nolēma rezervēt zemesgabalu Ezermalas iela 7A, Liepājā nomas tiesības Biedrībai “KURZEMES ZVEJNIEKU ASOCIĀCIJA” uz vienu gadu zivju produkcijas noliktavas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izskatot un izvērtējot LSEZ “Transit Service” SIA iesniegumus par ieguldījumu veikšanu, nolēma slēgt divus līgumus par kopējo ieguldījumu summu 280 000 eiro.
LSEZ “Transit Service” SIA, kas apsaimnieko nekustamos īpašumus Brīvostas ielā 2 un Brīvostas ielā 8, Liepājā, jeb Liepājas ostas 51. un 51A. piestātni, laika posmā no 2017.gada 18. aprīļa līdz 2017. gada 31. decembrim plāno realizēt projektu “Noliktavas atbalstsienas izbūve” par kopējo summu EUR 130 000,00 un laika posmā no 2017. gada 1. maija līdz 2019. gada 31. decembrim projektu “Nojume graudu paraugu ņemšanas ierīces uzstādīšanai” par kopējo summu EUR 150 000,00.
Abu projektu realizācija ļaus nodrošināt uzņēmumam SIA LSEZ “Liepaja Bulk Terminal Ltd” nepieciešamo infrastruktūru, lai saglabātu esošo kravu apgrozījumu pieaugošā konkurencē. Noliktavas atbalsta siena ļaus palielināt uzglabājamo kravu daudzumu, bet nojume graudu paraugu ņemšanas ierīcei no dzelzceļa vagoniem pirms to izkraušanas nodrošinās jaunu pakalpojumu gan esošajiem, gan jaunajiem klientiem.
Neskaitot LSEZ valdē atbalstītos ieguldījumus līgumus, no gada sākuma līdz 1. aprīlim kopumā noslēgti 15 līgumi par ieguldījumu veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā par kopējo summu 5 706 556,60 milj. EUR.
Tāpat Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēdē nolēma rezervēt zemesgabala Ezermalas iela 7A, Liepājā nomas tiesības Biedrībai “KURZEMES ZVEJNIEKU ASOCIĀCIJA” uz vienu gadu zivju produkcijas noliktavas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei. Zemes nomas tiesību rezervēšanas līgums ir nepieciešams, jo Biedrība “KURZEMES ZVEJNIEKU ASOCIĀCIJA” plāno iesniegt projektu Lauku atbalsta dienesta izsludinātam atklātam konkursa pasākumam “Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana”.
Liepājas speciālā ekonomiskā zona (LSEZ) tika izveidota 1997. gada 1. martā un pastāv līdz 2035. gada 31. decembrim. Liepājas SEZ ir daļa Liepājas pilsētas, kurā uzņēmēji var saņemt nodokļu atlaides, atbalstu investīcijām un iespēju ātrāk attīstīt savu uzņēmējdarbību. LSEZ kapitālsabiedrības saņem tiešās nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldījumu summas ražošanas un infrastruktūras attīstībā un modernās tehnoloģijās. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai Liepājā, veicināt Liepājas reģiona attīstību.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30