Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ pārvalde strādā atbilstoši kvalitātes vadības sertifikātam ISO 9001:2008
03. аprīlis, 2017
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde atkārtoti ieguvusi kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu, kas ir spēkā ko 2017. gada 1. aprīļa. Piešķirtais sertifikāts apliecina darbinieku kompetences un sniedzamo pakalpojumu kvalitāti, kā arī regulāru kontroles un vadības sistēmas auditēšanu, kas palielina pārvaldes konkurētspēju un sadarbības partneriem un klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Kā uzsver Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš, atkārtoti pārsertificējoties tiek izvērtēti ikdienas procesi un darbības, kas ļauj pārliecināties par darbības efektivitāti un nodrošina nepārtrauktu pilnveidošanos.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas atbilstību ISO 9001:2008 prasībām novērtēšanu un sertifikācijas auditu veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SGS LATVIA LTD”.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kvalitātes vadības sistēma tika novērtēta un atzīta par atbilstošu ISO 9001:2008 standarta prasībām un tika izsniegts sertifikāts šādām darbības sfērām:
1.
Ostas pakalpojumi;
2.
Pakalpojumi speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumiem un nomniekiem.
Starptautiskais kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts apliecina, ka iestāde sniedz kvalitatīvus pakalpojumus, kas atbilst klientu vēlmēm, iegulda lielu darbu kvalitātes līmeņa paaugstināšanai, jo koncentrējas uz klientu vajadzībām un vēlmēm, kā arī nodrošina augstāku iestādes ekonomiskās darbības efektivitāti un konkurētspēju.
Kvalitātes vadības sistēma Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika ieviesta un sertificēta 2005.gada 29.aprīlī saskaņā ar standarta ISO 9001:2000 prasībām, bet 2010.gadā 1.augustā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde veica pārsertifikācijas auditu, paaugstinot kvalitātes vadības sistēmu, atbilstoši ISO 9001:2008 standartam.
Liepājas speciālā ekonomiskā zona (LSEZ) tika izveidota 1997. gada 1. martā un pastāv līdz 2035. gada 31. decembrim. Liepājas SEZ ir daļa Liepājas pilsētas, kurā uzņēmēji var saņemt nodokļu atlaides, atbalstu investīcijām un iespēju ātrāk attīstīt savu uzņēmējdarbību. LSEZ kapitālsabiedrības saņem tiešās nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldījumu summas ražošanas un infrastruktūras attīstībā un modernās tehnoloģijās. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai Liepājā, veicināt Liepājas reģiona attīstību.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30