Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas SEZ valde apstiprina ieguldījumu līgumus par 7,11 milj. eiro un atbalsta ražošanas uzņēmumu paplašināšanos
25. аprīlis, 2017
Šā gada 24. aprīlī notika kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde, kurā tika izskatīti 12 jautājumi. LSEZ valde atbalstīja investīciju līgumus par kopējo summu 7,11 milj. eiro un rezervēja divus nekustamos īpašumus jaunu ražotņu izveidei gan Karostas industriālajā parkā, gan Dūņu ielā.
/LSEZ “Jensen Metal” SIA/

LR likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 5.1 panta ceturtā daļa nosaka, ka tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par ieguldījumu veikšanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde saņēma LSEZ “Jensen Metal” SIA iesniegums, kurā informē, ka laika posmā no 2017. gada 26. aprīļa līdz 2018. gada 31. decembrim LSEZ “Jensen Metal” SIA plāno realizēt projektu “Inovatīvas elektriskās izlādes / erozijas (EDM) griešanas iekārtas iegāde ražošanas jaudas palielināšanai” par kopējo summu EUR 160 000,00.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus un atbalstot uzņēmēja vēlmi attīstīties, nolēma slēgt ar LSEZ “Jensen Metal” SIA līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
/LSEZ “Jensen Metal” SIA/

LR likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 5.1 panta ceturtā daļa nosaka, ka tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par ieguldījumu veikšanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde saņēma LSEZ “Jensen Metal” SIA iesniegums, kurā informē, ka laika posmā no 2017. gada 26. aprīļa līdz 2017. gada 31. decembrim LSEZ “Jensen Metal” SIA plāno realizēt projektu “Inovatīvas stikla strūklas kameras iegāde ražošanas jaudas palielināšanai” par kopējo summu EUR 170 000,00.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus un atbalstot uzņēmēja vēlmi attīstīties, nolēma slēgt ar LSEZ “Jensen Metal” SIA līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
/Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls”/

LR likuma “Par nodokļa piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 5.1 panta ceturtā daļa nosaka, ka tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par ieguldījumu veikšanu.

2017. gada 19. aprīlī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde saņēma Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls” vēstuli, kurā informē, ka laika posmā no 2017. gada 1. maija līdz 2018. gada 31. decembrim Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls” plāno realizēt projektu “LSEZ SIA “GI Termināls” Liepājā, Ziemeļu iela 19C, Pulvera iela 8A un Pulvera iela 25 modernizācija – II posms” par kopējo summu EUR 400 000,00.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus un atbalstot uzņēmēja vēlmi attīstīties, nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “GI Termināls” līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
/Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA”/

LR likuma “Par nodokļa piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 5.1 panta ceturtā daļa nosaka, ka tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par ieguldījumu veikšanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde tika saņēma Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA” iesniegumu, kurā informē, ka laika posmā no 2017. gada 1. maija līdz 2018. gada 30. septembrim Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA” plāno realizēt projektu “Jaunas ražošanas ēkas būvniecība Kapsēdes ielā 4 un esošo ražošanas ēku pārbūve Kapsēdes ielā 2” par kopējo summu EUR 3 000 000,00.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus un atbalstot uzņēmēja vēlmi attīstīties, nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “PUMAC LIEPAJA” līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
/Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DG TERMINĀLS”/

LR likuma “Par nodokļa piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 5.1 panta ceturtā daļa nosaka, ka tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par ieguldījumu veikšanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DG TERMINĀLS” elektroniskā pasta vēstule “Līgumam par ieguldījumu veikšanu”, kurā informē, ka laika posmā no 2017. gada 1. maija līdz 2017. gada 31. decembrim Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DG TERMINĀLS” plāno realizēt projektu “Dzelzceļa pievedceļa Nr. 217 rekonstrukcija” par kopējo summu EUR 90 000,00.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus un atbalstot uzņēmēja vēlmi attīstīties, nolēma slēgt ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DG TERMINĀLS” līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
/Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DG TERMINĀLS”/

LR likuma “Par nodokļa piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 5.1 panta ceturtā daļa nosaka, ka tiesības piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus līgumā par ieguldījumu veikšanu paredzētajiem ieguldījumiem ir tad, ja kapitālsabiedrība ieguldījumus veikusi tikai pēc tam, kad stājies spēkā līgums par ieguldījumu veikšanu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde saņēma Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DG TERMINĀLS” elektroniskā pasta vēstuli, kurā informē, ka laika posmā no 2017. gada 1. maija līdz 2018. gada 31. decembrim Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DG TERMINĀLS” plāno realizēt projektu “Bioeļļu uzglabāšanas un pārkraušanas kompleksa celtniecība” par kopējo summu EUR 1 645 000,00.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus un atbalstot uzņēmēja vēlmi attīstīties, nolēma slēgt ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DG TERMINĀLS” līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
/Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DG TERMINĀLS”/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē tika saņemta Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DG TERMINĀLS” elektroniskā pasta vēstuli, kurā informē, ka laika posmā no 2017. gada 1. maija līdz 2018. gada 31. decembrim Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DG TERMINĀLS” plāno realizēt projektu “Minerāleļļu uzglabāšanas un pārkraušanas kompleksa rekonstrukcija” par kopējo summu EUR 1 645 000,00.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus un atbalstot uzņēmēja vēlmi attīstīties, nolēma slēgt ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DG TERMINĀLS” līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
/Ziemeļu iela 19, Liepājā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “LAUMA FABRICS” SIA/

Izskatot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē saņemto Latvijas Republikas Kurzemes apgabaltiesas zvērinātas notāres Larisas Medvedevas vēstuli, LSEZ “LAUMA FABRICS” SIA iesniegumu, starp LSEZ “LAUMA FABRICS” SIA un Arvīdu Meņģi noslēgto pirkuma līgumu par domājamās 86/5850 daļas no nekustamā īpašuma, kura adrese ir Ziemeļu iela 19, Liepāja, kas sastāv no 244 811 m2 liela zemesgabala, iegādi un saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 48.pantu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atsavināmām domājamām 86/5850 daļām no nekustamā īpašuma, kura adrese ir Ziemeļu iela 19, Liepāja.
/Lazaretes iela 6C, Lazaretes iela 6B, Virssardzes iela 9 un Virssardzes iela 11, Liepājā, J.J. Stal Holding A/S/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde saņēma J.J. Stal Holding A/S iesniegumu, kurā lūdz noslēgt zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumu zemesgabalu apvienošanai un metāla izstrādājumu ražošanas ēku būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai. Nepieciešamā zemesgabala platība ~5 ha Karostas Industriālā parka teritorijā Liepāja: Lazaretes iela 6C, Lazaretes iela 6B, Virssardzes iela 9, un Virssardzes iela 11.

Zemesgabali atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, reģistrēti zemesgrāmatā uz Liepājas pilsētas pašvaldības vārda.

2014. gada 24. septembrī starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Liepājas pilsētas pašvaldību tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā” īstenošanu. Projekts paredzēja veikt Meldru, Zemgales un Virssardzes ielu un ar to saistītās publiskās infrastruktūras rekonstrukciju, kā arī industriālo teritoriju rekultivāciju starp Zemgales un Virssardzes ielu. Projekts 2015. gada jūlijā ir pabeigts un nodots ekspluatācijai. Komersanta J.J. Stal Holding A/S attīstības iecerei – metāla izstrādājumu ražošanas ēku būvniecībai – izvēlētā teritorija atrodas šī projekta teritorijā.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus un atbalstot uzņēmēja vēlmi paplašināties, nolēma rezervēt zemesgabalus Liepājā: Lazaretes iela 6C, Lazaretes iela 6B, Virssardzes iela 9, un Virssardzes iela 11 (precīzas platības un adreses tiks noteiktas pēc zemesgabalu apvienošanas) nomas tiesības J.J. Stal Holding A/S uz vienu gadu metāla izstrādājumu ražošanas ēku būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.
/Dūņu iela 4, Liepājā, LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV”/

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde saņēma LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” iesniegums, kurā lūdz noslēgt zemes nomas tiesību rezervēšanas līgumu metāla izstrādājumu ražošanas ēkas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanai. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus un atbalstot uzņēmēja vēlmi paplašināties, nolēma rezervēt zemesgabalu Dūņu iela 4, Liepājā (platība 26 438 m2) nomas tiesības LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” uz vienu gadu metāla izstrādājumu ražošanas ēkas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumiem Nr.319 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” īstenošanas noteikumi” un LSEZ pārvaldes Mārketinga un investīciju daļas sagatavoto ziņojumu, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma uzsākt projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” realizāciju, sagatavojot projekta iesniegumu ES Kohēzijas fonda finansējuma piesaistei un uzdeva Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparātam sagatavot un iesniegt sadarbības iestādei projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.
Izskatot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē saņemto SIA “LPX Shipping Agency” iesniegumu, kurā lūdz noslēgt līgumu par aģentēšanas pakalpojumu sniegšanu Liepājas ostā, un tam pievienotos dokumentus, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SIA “LPX Shipping Agency” līgumu par atļauju komersantam veikt Liepājas ostā ienākošo kuģu aģentēšanu un LR normatīvajos aktos paredzēto ostas maksu un pakalpojumu maksu iekasēšanu no kuģiem atbilstoši spēkā esošiem tarifiem un krasta aprūpes rēķina izsniegšanu.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30