Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” iedarbina pirmo no vairākām miglošanas iekārtām
10. maijs, 2017
LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” ir uzstādījis smidzinātāju - putekļu absorbētāju, kas ļaus ierobežot putekļu izplatību. Ir uzsākta iekārtas testēšana un pielāgošana termināla vajadzībām. Kā pastāstīja LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” valdes loceklis Gatis Svētiņš, uzņēmumam ir svarīgi strādāt ilgtermiņā, nodrošinot vides prasību ievērošanu gan blakus esošajos graudaugu un prāmju satiksmes terminālos, gan rūpējoties par vidi un iedzīvotājiem.
Lai īstenotu projektu “Iekraušanas procesa uzlabošanas iekārtu iegāde”, vēl šā gada 17. martā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde noslēdza ieguldījumu līgumu ar LSEZ SIA “Ekers Stividors LP”, kopā plānojot ieguldīt vairāk kā 60 tūkst. eiro. Projekts vairākās kārtas pilnībā tiks noslēgtas jau jūnija sākumā, tādējādi iegūstot modernu pretputes sistēmu.
LSEZ SIA “Ekers Stividors” ir salīdzinoša jauna kompānija Liepājas ostā, kas savu darbību uzsāka 2015. gada septembrī. 2016. gada pavasarī uzņēmums piesaistīja jaunu kravu veidu bagātinātās antracīta jeb SORT ogles, kuras tiek izmantotas metalurģijā.
Liepājas ostā pārkrauj nelielu ogļu apjomu, ja salīdzina ar citām Latvijas ostām – šīs ir īpaši augstas kvalitātes ogļu markas, kuras tiek pārkrautas salīdzinoši nelielos apjomos, un kuru pārkraušanai nepieciešams izmantot saudzīgas pārkraušanas tehnoloģijas, lai pārberot netiktu traumēta to forma.
Ogļu pārkraušana notiek atbilstoši saņemtajai B kategorijas piesārņojuma atļaujai. Kā norāda Liepājas reģionālās vides pārvaldes direktora vietnieks Roberts Bērziņš, Liepājā tiek veikts regulārs gaisa kvalitātes monitorings, un šī iekārta atrodas netālu no ostas termināļiem O.Kalpaka ielā. Mērījumi neuzrāda pieļaujamo normu pārsniegšanu, un gaisa kvalitāte gadu gaitā Liepājā ir uzlabojusies. Vienlaikus Roberts Bērziņš aicina iedzīvotājus nekavējoties ziņot par piesārņojumu, ja tāds tiek konstatēts.
Liepājas ostas nomnieku asociācijas priekšsēdētājs Jānis Ēlerts norāda uz straujo Liepājas ostas izaugsmi, kas ikdienas nodrošina turpat 2000 darbavietas un veicina reģiona ekonomisko attīstību. “Ikviens jautājums ir konstruktīvi risināms. Bija laiks, kad ostā tika pārkrauti metāllūžņi, kas radīja troksni un putekļus, tāpat bija laiks, kad smagā transporta automašīnas uz ostu devās pa Siļķu ielu cauri dzīvojamo māju mikrorajonam, radot neērtības – šie jautājumi ir atrisināti un jau aizmirsušies. Ogles ir jauns kravu veids Liepājas ostā un pakāpeniski tiek gūta pieredze, kā ar to strādāt. Tā ir uzņēmēju atbildība strādāt, nodrošinot darbavietas ar konkurētspējīgu atalgojumu un rūpēties par vidi un pilsētas iedzīvotājiem, kas arī ikdienā notiek.”
Kaspars Poņemeckis, Liepājas SEZ pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs: “Ir spēkā stingras Eiropas Savienības un Latvijas normatīvu prasības, kuras ir jāievēro. Liepājas ostas uzņēmēji ikdienā rūpējas par piesārņojuma samazināšanu, ieguldot arī ievērojamus naudas līdzekļus. Valdošie stiprie vēji no vienas puses ir Liepājas lepnums, bet šajā gadījumā veicina piesārņojumu un prasa neordinārus un komplicētākus risinājumus. LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” turpina ieviest vides aizsardzības pasākumus, lai minimizētu piesārņojumu.”
LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” ( 2016. gada dati):

apgrozījums – 7 730 885.00 EUR
ieguldījumi attīstībā – 967 141.00 EUR
darbavietas – 51
vidējā alga - 1240.00 EUR
Galerija
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30