Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Slēgs līgumu par dzelzceļa infrastruktūras pilnveidošanas un attīstības darbu uzsākšanu Liepājas ostā
21. augusts, 2017
Liepājas SEZ valde 2017. gada 18. augustā nolēma uzsākt dzelzceļa infrastruktūras pilnveidošanas un attīstības projekta uzsākšanu Liepājas ostā, apstiprinot Iepirkumu komisijas lēmumu uzticēt būvdarbu veikšanu projekta sadaļā “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps” Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirmai “TRANSCELTNIEKS”. Komercfirma iesniedza saimnieciski pamatotāko piedāvājumu ar zemāko cenu. 1. etapā plānots iekļauta dzelzceļa pārmijas Nr.10 pārbūve Sliežu ielā 9, Liepājā un dzelzceļa sliežu ceļa Nr.34 izbūve. Darbus plānots paveikt vēl šogad un kopējā līguma summa ir nepilns miljons eiro.
2017.gada 8.jūnijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Iepirkuma komisija izsludināja būvdarbu iepirkuma “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps” procedūru, bet 2017.gada 8.augustā Iepirkuma komisija nolēma piešķirt tiesības slēgt būvdarbu iepirkuma līgumu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirmai “TRANSCELTNIEKS”.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma uzdod Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparātam slēgt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ražošanas komercfirmu “TRANSCELTNIEKS” būvdarbu iepirkuma līgumu “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps” ar līguma cenu par iepirkuma 1.daļu “Dzelzceļa pārmijas Nr.10 pārbūve Sliežu ielā 9, Liepājā” – EUR 309 908,65, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, un ar līguma cenu par iepirkuma 2.daļu “Liepājas ostas Rietumu parka dzelzceļš Nr.34” – EUR 668 390.79, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Kā uzsvēra Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš, pārmijas pārbūve un papildus dzelzceļa sliežu ceļa izbūve ir nepieciešami un plānoti darbi, ko šogad ES Kohēzijas projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" ietvaros Liepājas SEZ pārvalde īstenos. Pārvaldnieks arī piebilda, ka līdz ar jaunās graudaugu sezonas uzsākšanos, tas būs zināms izaicinājums un darbi notiks nosacīti “kara apstākļos”, bet ievērojot precīzu darba organizāciju, laika grafiku un izmantojot “TRANSCELTNIEKS” ilggadējo darba pieredzi, problēmām nevajadzētu būt.
Dzelzceļa infrastruktūras pilnveidošana un attīstība ir ES Kohēzijas fonda projekta " Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība" viena no komponentēm, kas pakāpeniski tiks veikta no 2017. – 2019. gadam. Kopējais projekts paredz vēl viena dzelzceļa Rietumu parka savienojuma izveidi ar Liepājas staciju. Tiks izbūvēts sliežu ceļš, kas ies paralēli esošajam, izbūvēts jauns sliežu ceļš Rietumu parkā un veikta esošo sliežu ceļu pārmiju pārbūve pie iebraukšanas ostas teritorijā. Sliežu ceļa plānotais garums 2 632 metri, tai skaitā 1 815 metri jaunbūvējamo sliežu ceļu un 817 metri pārbūvējami. Sliežu ceļu pieslēgumiem ir paredzētas 10 jaunas pārmijas. Dzelzceļa posmā jāparedz divas mazas pārbrauktuves un viena liela pārbrauktuve (O. Kalpaka – J. Raiņa ielas pārbrauktuve), kurai jāparedz signalizācija ar luksoforiem un automatizēto barjeru. Kopējās plānotās izmaksas ir 6.3 milj. eiro.
Galerija
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30