Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Vēlas attīstīt eļļas un graudu termināla ieceri Liepājas ostā
22. augusts, 2017
Izvērtējot iesniegtos dokumentus, ieceres pamatotību un ietekmi uz pilsētas kopējo attīstību, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma rezervēt zemesgabala Zemgales iela 8/12 nomas tiesības SIA “Karosta Terminals” uz vienu gadu eļļas un graudu termināla ar ražošanas kompleksu būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei. Nepieciešamā zemesgabala Zemgales iela 8/12, Liepājā platība ir aptuveni 76 tūkst. m2, kas tiks precizēta, izstrādājot būvniecības projektu.
Nekustamais īpašums Zemgales ielā 8/12 atrodas stratēģiski svarīgā vietā Karostas kanāla baseinā un interese no investoru puses bijusi arī iepriekš. Pēdējos gados Liepājas SEZ pārvalde daudz paveikusi teritorijas sakopšanā – tā gan norobežota, lai tajā nevarētu iekļūt nepiederošas personas, gan atbrīvota no krūmiem. “Lai Zemgales ielas 8/12 teritorijā varētu īstenot saimniecisko darbību nepieciešami lieli ieguldījumi, ko bez nopietna investora nevar izdarīt,” skaidro Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš.
Turpat blakus jau gandrīz divdesmit gadus darbojas beramkravu termināls “Baltic Transshipment Center”, un desmit gadus veiksmīgi strādā “Cemex” termināls. Kā atzina Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis, Liepājas osta sevi pozicionē kā nišas ostu, kas spēj apstrādāt kravas nelielās partijās, kā arī nestandarta kravas. To apliecina arī salīdzinoši nelieli kravu termināli, kas strādā Tirdzniecības kanālā, Ziemas ostā un arī Karostas kanālā, kur plānots attīstīt arī eļļas un graudu terminālu.
Liepājas ostas Karostas kanālā aktīvi darbojas 5 termināli, kas šā gada septiņos mēnešos pārkrāvuši 618 942 tonnas dažādu kravu, t.sk. cementu, lauksaimniecības produkciju, naftas produktus. Uldis Hmieļevskis uzsver, ka saimnieciskā darbība Karostas kanāla terminālos attīstās un šā gada septiņos mēnešos apstrādāto kravu apgrozījums veido 80% no visām 2016. gada kravām. “Tādu redzam arī Liepājas ostas Karostas kanāla tālāko saimniecisko darbību - pēc iespējas vairāk terminālu, kas dod pēc iespējas lielāku kravu apgrozījumu – 100–200 tūkstoši tonnu gadā katrs.”
STIVIDORI Karostas kanālā 2017. gada jan.-jūl. 2016. gads
Cemex termināls 256 089 336 768 76%
Glen Oil 0 5 747 0%
DG Termināls 158 650 201 276 79%
GI Termināls 69 747 67 240 104%
Baltic Transshipment Center 108 830 87 429 124%
BaltEX Bulk* 25 626 74 684 34%
Kopā 618 942 773 144 80%
Kopā vidēji mēnesī 88 420 64 429 137.2%
Galerija
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30