Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Apstiprina Liepājas SEZ Attīstības plānu 2018.- 2035. gadam pirmajā redakcijā
25. septembris, 2017
2017. gada 22. septembrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma apstiprināt izstrādāto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Attīstības plānu 2018. – 2035. gadam un Vides pārskata redakciju un uzsākt sabiedriskās apspriešanas procedūru atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”. Valde apstiprināja arī izstrādāto Liepājas ostas Attīstības programmu 2018. – 2022.gadam, kas ir integrēta Liepājas SEZ Attīstības plānā.
Liepājas SEZ Attīstības plāns ir stratēģisks attīstības plānošanas dokuments 2018.–2035. gadam, kura mērķi ir apzināt LSEZ teritorijā esošos resursus, saskaņojot ekonomiskās, sabiedrības, vides aizsardzības un citas intereses, noteikt teritorijas stratēģiskos mērķus, vidēja termiņa un ilgtermiņa prioritātes un izstrādāt rīcības un finansēšanas plānu tuvākajiem pieciem gadiem.
Kā uzsvēra Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš, bija svarīgi radīt dokumentu, kurā ir apkopota informācija, lai droši varētu plānot īstermiņa un ilgtermiņa attīstību un skatīties plašākā perspektīvā, integrējot ostu un industriālās teritorijas, kas viens otru papildina.
Liepājas SEZ Attīstības plānu un Liepājas ostas attīstības programmas izstrādātājs ir personu apvienība “E.R.A.”, kas tika izraudzīts iepirkuma procedūrā. Attīstības plāna izstrādātāji, kā galveno Liepājas SEZ prioritāti minēja brīvās teritorijas gan ostā, gan industriālajā zonā, kur attīstīt uzņēmējdarbību, bet lielākais risks ir nenoteiktā ģeopolitiskā situācija.
“Tas ir nozīmīgs kopdarbs, izstrādājot Attīstības plānu un darbības scenārijus, kuru īstenošanā būs jādarbojas visām iesaistītajām pusēm. Plānot attīstību šajos ģeopolitiskajos apstākļos bija grūts uzdevums, bet no tā nav jābaidās, jo līdz ar jauniem apstākļiem Attīstības plāns būs jākoriģē atbilstoši tiem,” uzsvēra personu apvienības “E.R.A.” pārstāvis Indulis Emsis.
Plānots, ka oktobrī tiks uzsākta Attīstības plāna un Vides pārskata publiskā apspriešana, izvērtējot darbības ietekmi uz vidi un uzklausot sabiedrības viedokli. Novembrī tiks apkopoti iesniegtie sabiedrības ieteikumi un iestrādāti Attīstības plānā, sagatavojot tā gala versiju, ko plānots apstiprināt šā gada decembrī. Savukārt Liepājas ostas Attīstības programmu 11. oktobrī plānots prezentēt Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomē.
Galerija
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30