Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Paziņojums par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna 2018.- 2035.gadam, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma publisko apspriešanu
27. septembris, 2017
Izstrādātāji:
SIVN: SIA “Eiroprojekts”, Līga Blanka, liga@eiroprojekts.lv, tālrunis 29262049, Elizabetes iela 2-413, Rīga LV 1010.
Pasūtītājs:
Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, Fēniksa iela 4, Liepāja, kontaktpersona: Inese Matisone – Rube, inese@lsez.lv, tālrunis 63407712.
Publiskā apspriešana norisinās no 27.09.2017. līdz 27.10.2017. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 18.10.2017. plkst.17:00 Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes telpās, Fēniksa iela 4, Liepāja.
Ar vērtējamā Attīstības plāna sabiedriskās apspriešanas materiāliem var iepazīties interneta adresē: http://liepaja-sez.lv/lv/lsez/dokumenti
Rakstiski priekšlikumi līdz 27.10.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu SIA “Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-413, Rīga LV 1010 vai Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, Fēniksa iela 4, Liepāja, LV 3401. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
Viedokli un priekšlikumus līdz 27.10.2017. var izteikt arī elektroniski sūtot uz e-pastu liga@eiroprojekts.lv.
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu publicēts laikrakstā “Kurzemes vārds”, 2017.gada 27. septembrī.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30