Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Informē Liepājas SEZ kapitālsabiedrības par izmaiņām nodokļu sistēmā
27. februāris, 2018
Šodien, 2018. gada 27. februārī, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu, rīkoja informatīvo sanāksmi par aktualitātēm nodokļu sistēmā Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām. Sanāksme notika Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Lielajā zālē, Rožu ielā 6.
Informatīvās sanāksmes mērķis bija informēt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības par aktualitātēm nodokļu sistēmā - uzsvaru liekot uz jaunā Uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma praktisko pielietošanu, īpašo regulējumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām un izmaiņām Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Izmaiņas nodokļu sistēmā skaidroja VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece Kristīne Prusaka-Brinkmane, VID Nodokļu pārvaldes Pievienotās vērtības nodokļa daļas Pirmās nodaļas vadītājs Edgars Bisenieks un VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore Judīte Ēdole.
Par UIN
Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī un nosaka jaunu kārtību uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanai un maksāšanai.
Likums paredz nodokļa maksāšanu atlikt līdz brīdim, kad peļņa tiek sadalīta vai citā veidā novirzīta tādiem izdevumiem, kuri nenodrošina nodokļa maksātāja turpmāku attīstību, t.i., nodokļa piemērošana ir pārcelta no peļņas gūšanas brīža uz peļņas sadales brīdi. Tādējādi nodoklis būs jāmaksā neatkarīgi no gada laikā gūto ienākumu apmēra tikai tad, ja nodokļa maksātājs sadalīs peļņu dividendēs vai tām pielīdzinātās izmaksās, veiks ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus u.tml.
LSEZ kapitālsabiedrības varēs turpināt piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 80%. Atlaidi piemēros uzņēmumu ienākuma nodoklim no dividendēm, tātad atlaidi piemēros periodā (mēnesī), kad veidosies ar nodokli apliekamas dividendes un līdz ar to būs aprēķināta nodokļu summa.
UIN atlaidi nevarēs piemērot pārskata gadā, kura pirmajā dienā nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām”.
Nodokļu atlaides LSEZ kapitālsabiedrībām ir piemērojamas arī pēc 2035. gada 31. decembra – līdz tiek izmantota visa uzkrātā atlaižu summa.
Par PVN
Ar 2018. gada 1. janvāri Pievienotās vērtības nodokļa likums papildināts ar precēm un pakalpojumiem, kam piemēro īpašo PVN piemērošanas režīmu (tā saukto PVN apgriezto maksāšanas kārtību), t.i., metālizstrādājumu piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem un sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei.
Galerija
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30