Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Projekta „Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” pārskata aktivitātes
24. maijs, 2018
Lai uzlabotu dzelzceļa sastāvu manevrēšanas ātrumu un drošību, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde veica Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras pārbūvi un modernizāciju. Darbi notika ES Kohēzijas fonda projekta “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” (projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/002) ietvaros.
Uzziņai:
2018.gada 16.martā Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija parakstīja aktu par dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta “Liepājas ostas Rietumu parka dzelzceļš Nr.34” (Brīvostas teritorija 1, Liepāja) pieņemšanu ekspluatācijā.
2018.gada 27.martā Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija parakstīja aktu par dzelzceļa infrastruktūras būvobjekta “Dzelzceļa pārmijas Nr.10 pārbūve Sliežu ielā 9, Liepājā” pieņemšanu ekspluatācijā.
Dzelzceļa sliežu ceļu izbūves darbus veica SIA RKF “Transceltnieks”, kas iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldes atklātajā iepirkumā „Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps”.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30