Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
“NPK EXPERT” sadarbībā ar „Ekers Stividors LP” pārkrauj lielāko kravu pakoto preču kategorijā Liepājas ostas vēsturē
30. marts, 2016
Noslēgumam tuvojas uzņēmuma SIA “NPK EXPERT” saražotās produkcijas iekraušana handymax klases kuģī “Saga Wind” (garums 199,22 m, DW 47053 tonnas), kas ir lielākā līdz šim pārkrautā krava pakoto preču kategorijā Liepājas ostā. Plānotais kravas apjoms ~21 tūkst. tonnu minerālmēslu.
Pēc kravas pilnīgas uzkraušanas ostas 44. piestātnē, ko apsaimnieko LSEZ SIA „Ekers Stividors LP”, tas dosies uz Dualas ostu Kamerūnā un tālāk uz Čadu (Āfrikā). Kā norādīja SIA „NPK EXPERT” vadītājs Ģirts Cēlājs, tas ir specifisks minerālmēslu maisījums, kas tiks izmantots kokvilnas audzēšanai un SIA “NPK EXPERT” nodrošina aptuveni 70% no nepieciešamā minerālmēslu daudzuma.
SIA “NPK EXPERT” izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vairākām ostas kompānijām, bet jo īpaši ar LSEZ SIA “Ekers Stividors LP” un šoreiz izdevies sarežģīto pakoto preču iekraušanu paveikt aptuveni 7 dienu laikā, iepriekš plānoto 14 dienu laikā.
Liepājas osta un stividorkompānijas ir gatavas pārkraut ļoti dažāda veida kravas un tas vēlreiz apliecina ostas daudzfunkcionalitāti, ko nodrošina nepārtraukta infrastruktūras modernizācija un ļauj nodrošināt veiksmīgu, stabilu un prognozējamu ostas darbu. Liepājas ostas infrastruktūra, dzelzceļa pieejamība un konkurētspējīgas cenas ir izvēles pamatā, attīstot jaunus uzņēmējdarbības virzienus.
SIA “NPK EXPERT” ir komplekso minerālmēslu ražotājs un specifisku minerālmēslu formulu izstrādātājs, kas pēdējos gados ievērojami paplašinājis savas produkcijas tirgus ģeogrāfiju. Uzņēmuma produkcija ir plaši pazīstama dažādos Āfrikas reģionos, kas individuāli tiek izstrādāta prasīgām augu kultūrām (rapsim, tējai, kafijai, kokvilnai, tabakai, rīsiem, kukurūzai, u.c.), attiecīgā reģiona augsnei un klimatam. Uzņēmums eksportē vairāk nekā 90% produkcijas, kāpinot pārdotās produkcijas jaudas un iegūstot klientu uzticību jaunos reģionos.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30