Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Liepājas Universitāte aicina jauniešus piedalīties viedokļu darbnīcā “Liepāja – Tava nākotne”
16. marts, 2016
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un Liepājas Universitāte šā gada 31. martā aicina Liepājas vidusskolu un LiepU pirmo kursu studentus piedalīties viedokļu darbnīcā “Liepāja – Tava nākotne”, kas būs kā aktīvs un radošs konkurss, kura laikā būs iespējas pārbaudīt savas zināšanas un uzzināt ko jaunu.
Komandas savu dalību var pieteikt līdz 29. martam, sūtot savu pieteikumu uz e-pastu liga@lsez.org.
Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvalde jau iepriekš rīkojusi dažādas aktivitātes jauniešiem, piemēram, Karjeras dienas, konferences, sadarbojoties ar Liepājas Universitāti. Ikviens jaunietis agrāk vai vēlāk domā par to, kādu augstākās izglītības programmu un profesiju izvēlēties. Tā ir izvēle, no kuras atkarīga jauniešu nākotne. Liepājai ir ostas un ražošanas uzņēmumi, kuriem ir un būs nepieciešami izglītoti un kvalificēti speciālisti ar labu izglītību un zināšanām. Viedokļu darbnīcas “Liepāja - Tava nākotne” mērķis ir sniegt jauniešiem papildus informāciju par tām iespējām, ko ilgtermiņā piedāvā Liepājas osta un LSEZ kapitālsabiedrības, kā arī tranzītbiznesa nozare kopumā.
JĀNIS LAPIŅŠ, LSEZ pārvaldnieka vietnieks: “Liepāja, izmantojot ģeogrāfiskā novietojuma priekšrocības, attīstības un šeit dzīvojošo iedzīvotāju potenciālu, var dot arī savu pievienoto vērtību un gūt labumu no globālajiem ražošanas un loģistikas procesiem. Tādēļ ir īpaši svarīgi, lai šodienas jaunieši, izvēloties savu nākotnes profesiju, būtu pietiekoši informēti un apzinātos savas perspektīvas un iespējas, uzsākt savas darba gaitas tieši Liepājā.”
Viedokļu darbnīcu “Liepāja – Tava nākotne” Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvalde un Liepājas Universitāte (LiepU) ir iecerējusi kā aktīvu izzināšanas, domāšanas un radīšanas pasākumu, lai jauniešiem būtu interesanti piedalīties, uzzināt ko jaunu, kā arī diskutēt ar uzņēmējiem, LiepU pasniedzējiem un LSEZ pārvaldēs vadību par to kāda ir LSEZ un ostas nozīme Liepājā un kādiem būtu jābūt priekšnoteikumiem, lai viņi savu nākotni saistītu ar Liepāju.
INESE LŪSĒNA –EZERA, LiepU Vadības un sociālo zinātņu fakultātes dekāne: "Kopā ar LSEZ vēlamies Liepājas vidusskolēniem parādīt, ka ir priekšnosacījumi labai dzīvei un darbam Liepājā: Liepājas Universitātē ir iespējams studēt to, kas savukārt ir nepieciešams LSEZ un Liepājai! Viens no universitātes galvenajiem uzdevumiem ir sasaistīt studiju procesu ar īsto darba dzīvi, īstām darba problēmām un viedokļu darbnīca "Liepāja - Tava nākotne" būs lielisks veids, kā to parādīt ne tikai skolēniem, bet arī iespēja studentiem demonstrēt studiju laikā apgūto un būt pamanītiem potenciālajiem darba devējiem!"
Lai piedalītos viedokļu darbnīcā “Liepāja –Tava nākotne”, vidusskolas veido savu komandu 5-10 jauniešu sastāvā, piesaka savu dalību. Pasākums plānots 3 kārtās - Jums būs jāatbild uz dažādiem jautājumiem par uzņēmējdarbības vidi Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Liepājas ostā, jāpiedāvā savs risinājums biznesa problēmsituācijai un Jums būs iespēja sapņot – kā būtu, ja būtu… Būs arī žūrija, kas Jūs vērtēs un ar kuru Jūs varēsiet diskutēt, bet tas nozīmē arī to, ka būs balvas labākajiem un piemiņas balvas visiem. Savu komandu var pieteikt līdz 29. martam, norādot kas tajā piedalīsies un kas būs Jūsu skolotājs- konsultants. Vēl būtu svarīgi norādīt kādu Liepājas vidusskolu pārstāvat un kā ar Jums sazināties.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30