Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājā top jauna industriāla teritorija – “Vecās Ostmalas Biznesa Parks”
09. marts, 2016
SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” ir uzņēmums, kas dibināts 2015. gadā ar mērķi attīstīt jaunas industriālas teritorijas, biroju un ražošanas telpas Liepājā. Kopējā teritorijas platība ir 3,06 ha, kuru plānots sakārtot, izbūvējot jaunas ēkas. Kā uzsver SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” tehniskais direktors Gatis Vēberis, ir dažādi teritorijas apgūšanas plāni, bet šobrīd tiek strādāts, lai izveidotu attīstības koncepciju, kas paredz teritorijas labiekārtošanu un piecu jaunu ēku būvniecību.
SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” pirmsākumi meklējami 2015. gadā, kad SIA “Meža resursu serviss” izsolē iegādājās bankrotējušā kokapstrādes uzņēmuma “Erke” nekustamo īpašumu. Kā atzīst SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” tehniskais direktors Gatis Vēberis, izpētot tirgus situāciju, par labāko attīstības scenāriju uzņēmums atzina industriāla parka veidošanu, pakāpeniski piesaistot gan pašmāju, gan iespējams ārvalstu uzņēmumus, kas varētu nomāt teritoriju un telpas.
Šobrīd SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” dod 11 jaunas darbavietas un piesaistījis 5 nomniekus, kas aizņem nelielu daļu no pieejamajām teritorijām un telpām. Industriālā parka teritorijā ir pieejamas visas inženierkomunikācijas, t.sk. elektrības jaudas, un kā galvenās priekšrocības Gatis Vēberis min – izdevīgo, ģeogrāfisko atrašanās vietu, nodokļu atvieglojumus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, izdevīgas nomas maksas, kā arī iespēju attīstīties. SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” ir izstrādājis attīstības plānu, kas paredz demontēt daļu no vecajām ēkām un izbūvēt 5 jaunas, kuras varētu tikt pielāgotas uzņēmēju vajadzībām.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš, atzinīgi vērtē uzņēmēju iniciatīvu, uzsverot, ka Liepājā ir visi priekšnoteikumi, lai attīstītos vēl viens biznesa parks, kas vienkopus pulcētu dažādus ražošanas un loģistikas uzņēmumus. Jau šobrīd sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi tiek risināti jautājumi par infrastruktūras pilnveidošanu, papildinot SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” attīstības ieceres.
Attīstības plānu iecerēts īsteno līdz 2020. gadam, investējot ~3,5 milj. EUR. Projektu iespējams realizēt vairākās kārtās. Balstoties uz pirmajiem aprēķiniem un šī brīža tirgus situāciju, atkarībā no investīciju apjoma, tās varētu atmaksāties aptuveni 5-7 gadu laikā. Pēc projekta īstenošanas, sasniedzamais apgrozījums tiek lēsts ap 600 000 EUR gadā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30