Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde lauž līgumu par 50. piestātnes nomu
01. februāris, 2016
Saskaņā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes 2015. gada 15. novembra lēmumu, ir lauzts nomas līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “50. piestātne” par Liepājas ostas 50. piestātnes nomu, jo noteikto 60 kalendāro dienu laikā nomnieks nav sedzis parāda summu, kā arī veicis kādas citas darbības, kas būtu par juridisku pamatu nomas līguma turpināšanai.
SIA "50.piestātne" ir AS “KVV Liepājas metalurgs” meitas uzņēmums, kas tika izveidots, lai apsaimniekotu un īstenotu kravu operācijas Liepājas ostas 50. piestātnē, nodrošinot AS “KVV Liepājas metalurgs” piekļuvi ostai un atvieglotu metalurģijas uzņēmumam loģistiku nepieciešamo izejmateriālu piegādei un gatavās produkcijas eksportam. Kā uzsver Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš, no 2014.gada 17.aprīļa, kad ar SIA “50. piestātne” tika noslēgts nomas līgums, piestātnē nevienu dienu nav notikusi aktīva saimnieciskā darbība un nav pārkrauta neviena tonna jebkādu kravu, turklāt krājās nomas maksas parāds. Tas arī bijis galvenais iemesls, kādēļ Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde pieņēmusi šādu lēmumu.
Atgādināsim, ka 2015. gada 15. novembra LSEZ valdes sēdē tika nolemts SIA “50. piestātne” nosūtīt brīdinājumu par nokavēto maksājumu saistību izpildi, nosakot termiņu labprātīgai saistību izpildei - 60 kalendārās dienas no brīdinājuma paziņošanas dienas, kā arī ar 2016.gada 31.janvāri lauzt noslēgto līgumu par zemesgabala Brīvostas iela 12, Liepājā, nomu.
Guntars Krieviņš arī norāda, kad laikā, kad Liepājas ostā saimnieciskā darbība kļūst aktīvāka un palielinās pārkrauto kravu apjomi, neesot loģiski, ka kāda piestātne stāv tukša un neizmantota, bet par to, kas varētu būt nākamais nomnieks vēl esot pāragri runāt, interese no uzņēmējiem gan esot liela.
Liepājas ostas aizsardzības virsnieks Kaspars Poņemeckis apstiprināja, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde nodrošina piestātnes apsardzi, kā arī līdz brīdim, kad tiks izvēlēts jauns nomnieks, veiks tās apsaimniekošanu un uzturēšanu.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30