Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde apstiprina ieguldījumu līgumus
25. janvāris, 2017
2017. gada 20. janvāra Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) valdes sēdē apstiprināja LSEZ kapitālsabiedrību plānoto ieguldījumu līgumus par kopējo summu 5,02 milj. EUR. Kā norāda LSEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis, plānoto ieguldījumu līgumi parāda aktivitāti Liepājas uzņēmējdarbības vidē un liecina par attīstību, izmantojot LSEZ priekšrocības un atvieglojumus.
Kā nosaka normatīvie dokumenti, lai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības varētu saņemtu LSEZ likumā noteiktās tiešās nodokļu atlaides, nepieciešams noslēgt līgumu par ieguldījumu veikšanu. Tiešās nodokļu atlaides var saņemt no uzkrātās ieguldījumu summas ražošanas un infrastruktūras attīstībā, un modernajās tehnoloģijās.
LSEZ valde nolēma slēgt ar LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” līgumu par ieguldījumu veikšanu, īstenojot projektu “Ražošanas iekārtu modernizācija” par kopējo summu EUR 145 000,00. Ieguldījumus plānots veikt laika posmā no 2017. gada 1. februāra līdz 2017. gada 31. decembrim.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP” laika posmā no 2017.gada 1.februāra līdz 2017. gada 30. jūnijam plāno īstenot projektu “Palīgierīču iegāde kravu iekraušanas tehnikai” par kopējo summu EUR 162 450,00. Izvērtējot plānotos ieguldījumus, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Ekers Stividors LP” līgumu par ieguldījumu projekta veikšanu.
Izvērtējot plānotos ieguldījumus, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia” līgumu par ieguldījumu projekta īstenošanu, kas paredz, ka laika posmā no 2017. gada 1. februāra līdz 2017. gada 31. decembrim SIA LSEZ “Caljan Rite-Hite Latvia” plāno realizēt projektu “Tehnoloģiskā procesa un ražošanas vides uzlabošana Kapsēdes ielā 2 un Kapsēdes ielā 4, Liepājā” par kopējo summu EUR 263 000,00.
Divu gadu laikā vienas no lielākajām investīcijām veiks SIA LSEZ “LIEPAJA BULK TERMINAL LTD”, kas plāno realizēt projektu “Krājtvertnes beramkravām” par kopējo summu EUR 2 947 900,00. Savukārt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas “Baltic Biofuel Company” SIA laika posmā no 2017. gada 1. februāra līdz 2017. gada 31. decembrim plāno īstenot projektu “Atklāta tipa beramkravu uzglabāšanas laukuma būvniecība un transportieru aprīkojuma izveidošana Oskara Kalpaka ielā 21/25, Atslēdznieku ielā 16/18 Liepājā” par kopējo summu EUR 205 000,00.
Lielas investīcijas paredzētas ieguldīt jaunu ražošanas telpu izbūvē. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde nolēma slēgt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” līgumu par ieguldījumu projekta “Ražošanas ēkas būvniecība Liepājā, Vecā ostmala 10” īstenošanu. 2016. gada 31. decembrī starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda līdzfinansētā projekta īstenošanu un saskaņā ar līguma nosacījumiem projekta kopējie attiecināmie izdevumi ir EUR 1 294 654,60. Tā kā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras piešķirtā atbalsta summa ir 45% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot EUR 582 594,57, tad uzņēmums var pretendēta arī uz atbalstu kā LSEZ kapitālsabiedrība.
“Ir gandarījums, ka uzņēmējs ir apzinājis un izvērtējis pieejamo atbalstu un spējis kombinēt valsts atbalstu, ko saņem struktūrfondu finansējuma veidā, ar LSEZ atbalstu. Piemēram, kā šajā gadījumā, CFLA nodrošina 45% līdzfinansējumu, bet saskaņā SEZ likumu uzņēmums varētu saņemt atbalstu 55%. Starpība 10%. Attiecīgi “pietrūkstošos” 10% valsts atbalsta tiek piešķirti jau kā SEZ statusa uzņēmumam nodokļu atlaižu veidā”, skaidro LSEZ pārvaldnieka vietnieks attīstības jautājumos Uldis Hmieļevskis.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30