Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Liepājas osta meklē velkoņa pakalpojuma sniedzējus Liepājas ostā
27. oktobris, 2015
Liepājas osta ir moderna, multi- funkcionāla tirdzniecības osta. Salīdzinot ar citām Latvijas ostām, Liepājas ostu raksturo sabalansētas Latvijas importa – eksporta kravu plūsmas, kā rezultātā osta funkcionē ne tikai kā starptautiskas nozīmes transporta mezgls, bet arī kā nozīmīgs centrs reģiona attīstībai.
Analizējot reģiona attīstības tendences un transporta sektora attīstības tendences, var secināt, ka Liepājas osta ir Eiropas nozīmes mūsdienīga reģiona osta, kas, galvenokārt, apkalpo reģionālo ekonomiku tirgus un ES iekšējos tirgus. Liepājas ostas pastāvēšana ir tieši saistīta ar Liepājas Speciālo Ekonomisko zonu, kas veido kopējo uzņēmējdarbības vidi, līdz ar to, paralēli ostas sniegtajiem pakalpojumiem, labvēlīga vide tiek radīta arī ražošanai un pievienotās vērtības pakalpojumiem. Sīkāku informāciju par Liepājas ostu Jūs varat iegūt, nosūtot mums e-pastu uz adresi authority@lsez.org
Velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā notiek atbilstoši starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un komercsabiedrību noslēgtajam līgumam par velkoņu pakalpojumu sniegšanu Liepājas ostā. Informāciju par līguma noteikumiem Jūs varat iegūt, sazinoties ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi - authority@lsez.org
Kuģošanas drošības pasākumus Liepājas ostā nosaka spēkā esošie normatīvie akti (nacionālie un starptautiskie), t.sk. Liepājas ostas kapteinis ar savu rīkojumu nosaka Liepājās ostā ienākošā kuģa apkalpošanai paredzēto velkoņu skaitu. Informāciju par Liepājas ostas kapteiņa rīkojumiem Jūs varat iegūt, sazinoties ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi - authority@lsez.org
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde atbilstoši likuma “Likums par ostām” prasībām ir noteikusi “Liepājas ostas maksas un maksas pakalpojumi”. Informāciju par ostā spēkā esošajiem tarifiem un maksām Jūs varat iegūt sazinoties ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi - authority@lsez.org
Gadījumā, ja Jūs ir ieinteresējusi mūsu informācija un Jūs esat gatavi uzsākt darbību Liepājas ostā, lūdzu sazināties ar mums un līdz 2015.gada 20.novembrim iesniegt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē sekojošus dokumentus:
1.
Iesniegums, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums (firma), juridiskā adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, reģistrācijas numurs, elektroniskā pasta adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālruņa numurs, apliecinājums gatavībai sniegt velkoņu pakalpojumus Liepājas ostā (norādot plānoto pakalpojumu sniegšanas termiņu) .
2.
Dokumentus, kas apliecina personas spēju sniegt velkoņu pakalpojumus Liepājas ostā, norādot cik (skaits) un kāda tipa velkoņi tiks iesaistīti velkoņu pakalpojumu sniegšanā Liepājas ostā (pievienot velkoņu īpašuma un/vai valdījuma dokumentus);
3.
Informāciju par uzņēmumu:
4.
- Pamatkapitāla apmērs (apmaksātais un reģistrētais)
5.
- Apgrūtinājumi (likvidācija, maksātnespēja, komercķīlas, nodrošinājumi);
6.
- Amatpersonu saraksts (valdes locekļi, padomes locekļi, prokūristi);
7.
- Apliecinājums, ka 3.1. līdz 3.3.punktā norādītā informācija ir pareiza un aktuāla;
8.
Juridiskās personas valdes apliecinātu dalībnieku reģistru;
9.
Finanšu dokumentu izdruku no VID datubāzes par nodokļu nomaksu (aktuālā informācija);
10.
Dokumentu, kas apliecina juridiskās personas finansiālās iespējas un pieeju kredītlīdzekļiem un/vai citiem finansiālajiem avotiem, kas garantē nepieciešamos naudas līdzekļus pakalpojumu sniegšanai Liepājas ostā.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30