Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
LSEZ SIA “Liepaja Bulk Terminal Ltd” aicina uz atvērto durvju dienu
11. septembris, 2015
2015. gada 15. septembrī plkst. 18:00 LSEZ SIA “Liepajas Bulk Terminal Ltd” sadarbībā ar Liepājas domi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi aicina ikvienu apskatīt terminālu un savām acīm redzēt tā darbību, pārkraujot dažāda veida lauksaimniecības beramkravas.
LSEZ SIA “Liepaja Bulk Terminal Ltd” savu darbību Liepājas ostā uzsāka 2005. gadā, pakāpeniski izbūvējot terminālu - slēgtas noliktavas un silosus ar kopējo ietilpību 140 000 tonnas, tehnoloģisko lenšu transportieru sistēmu ~1,5 km garumā un ~ 2 km garu dzelzceļa pievadu ar vairākām izkraušanas vietām. Jau projektējot terminālu, paralēli tehniski tehnoloģiskajam projektam tika īstenoti dažādi vides aizsardzības pasākumi, lai samazinātu putekļu nonākšanu apkārtējā vidē. Šobrīd turpinās aspirācijas sistēmas jeb gaisa nosūces un filtrēšanas sistēmas uzstādīšana. Gaisa attīrīšanas iekārtas jau uzstādītas transportieru sistēmai, bet līdz šā gada novembra beigām ar aspirācijas iekārtām aprīkos arī abus dzelzceļa vagonu izkraušanas mezglus un kravu pārkraušanas piltuves.
Aleksandrs Kozlovs, LSEZ SIA “Liepaja Bulk Terminal Ltd” pārstāvis: “Mums ir svarīgi vides jautājumi un mēs apzināmies, ka tā nu vēsturiski ir izveidojies, ka daudzīvokļu dzīvojamās mājas padomju gados ir uzbūvētas pārāk tuvu ostas teritorijai. Mēs ar izpratni izturamies pret iedzīvotājiem, kas tur dzīvo un īstenojam pasākumu kopumu, lai maksimāli mazinātu putekļu nokļūšanu ārpus termināla. Piemēram, tehnoloģiskā transportieru sistēma ir noslēgta, kas praktiski nepieļauj putekļu izplatīšanos, bet vietās, kur kravas tiek pārvietotas no vienas transportieru lentes uz otru darbojas aspirācijas (putekļu nosūkšanas) sistēmas. Arī noliktavu izvietojums un augstums ir projektēts un būvēts tā, lai terminālu maksimāli norobežotu no tuvumā esošajām dzīvojamajām mājām, bet pretī 51.A piestātnei būvējam speciālu 24 m augstu aizsargsienu.”
LSEZ SIA “Liepaja Bulk Terminal Ltd” savu darbību ostas 51. un 51.A piestātnē īsteno saskaņā ar Liepājas Reģionālās pārvaldes 2010. gada 21. oktobrī izsniegto darbības atļauju, kas izsniegta balstoties uz detalizētu darbības aprakstu, ko pēc termināla izpētes sagatavojuši sertificēti speciālisti. Liepājas reģionālā vides pārvalde veic regulāras pārbaudes, vai termināls strādā atbilstoši izsniegtās atļaujas prasībām, bet pēc Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iniciatīvas, vienu no trīs Latvijā esošajām putekļu monitoringa stacijām ir novietojusi blakus LSEZ SIA “Liepaja Bulk Terminal Ltd” Brīvostas ielas. Tuvākajā laikā dati par putekļu daudzumu būs onlainā pieejami Valsts vides dienesta mājas lapā www.vvd.gov.lv.
Kaspars Poņemeckis, Liepājas ostas vides aizsardzības speciālists: “Liepājas osta ir ceļā uz to, lai iegūtu vides kvalitātes sertifikātu ISO 14 000. Tas apliecina, ka mēs gribam un varam ievērot visas vides kvalitātes prasības, lai nodrošinātu ostas darbību atbilstoši normatīvajiem dokumentiem t.sk. gaisa kvalitāte, atkritumu šķirošana utt. Mums ir arī speciāla patruļa, kas divreiz diennaktī apseko ostu un kontrolē, lai ievērotu drošības un vides aizsardzības prasības.”
Papildus informācija
1.
Uzstādīto esošo aspirācijas sistēmu kopējas izmaksas ~ 50 000 EUR.
2.
Līdz 2015.gada beigām ieplānoto aspirācijas sistēmu uzstādīšana izmaksās ~100 000 EUR.
3.
2016. gadā plānoto aspirācijas sistēmu uzstādīšana ~ 150 000 EUR.
4.
Visi SIA LSEZ “Liepaja Bulk Terminal Ltd” terminālā strādājošie darbinieki regulāri iziet medicīniskas pārbaudes. Termināla darbības 10 gadu laikā nevienam darbiniekam nav konstatēta elpošanas ceļu profesionāla saslimstība.
Uzziņai
LSEZ SIA "Liepaja Bulk Terminal ltd" darbības rādītāji (2014. gada dati)
Darbinieku skaits
237
Samaksātie nodokļi
EUR 1 154 982,32
Investīcijas
EUR 898 520,00
Apgrozījums
EUR 15 948 985,00
Eksports
EUR 6 677 955,00
Kravu apgrozījums
2 025 560,05 t
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30