Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Turpinās Karostas kanāla attīrīšanas projekts
31. augusts, 2015
Pilnsabiedrība “GTL GT INSPEKT” īsteno ES Kohēzijas fonda projektu “Liepājas ostas Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem”, lai sagatavotu kanāla zemūdens būvlaukumu grunts attīrīšanas darbiem. Atbilstoši iepirkuma nosacījumiem visi darbi ir sadalīti 3 lotēs jeb daļās. Darbu izmaksas – EUR 4 763 356,50 bez PVN.
Paralēli tiek īstenots arī pilotprojekts “Liepājas ostas Karostas kanāla gultnes attīrīšana no piesārņojuma un tālākās darbu tehnoloģijas noteikšana”, ko veic Personu apvienība “EKO OSTA RR”. Darbu izmaksas – EUR 2 192 094,99 bez PVN.
Otrdien, 1. septembrī, žurnālisti tiek aicināti iepazīties ar projektu īstenošanas gaitu un apskatīt, kā notiek darbi Karostas kanālā.
Piedalīsies:
1.
IVO KOLIŅŠ: LSEZ pārvaldes Investīciju un mārketinga daļas vadītājs, Karostas kanāla projekta vadītājs;
2.
ROLANDS ZELTS: Pilnsabiedrības “GTL GT INSPEKT” darbu vadītājs;
3.
KRISTAPS KAUPUŽS: Personu apvienības “EKO OSTA RR darbu vadītājs.
Tiekamies otrdien, 1. septembrī plkst. 14:00 pie Liepājas ostas Loču torņa.
Plānotā darba kārtība:
14.00 – 14.30
Brauciens ar kuģi uz Karostas kanālu;
14.30 – 15.00
Darbu norises apskate visās trīs lotēs jeb daļās Karostas kanālā; (foto, video, interviju iespēja);
15.00 – 15.30
Izcelto priekšmetu apskate (foto, video, interviju iespēja);
15.30 – 16.00
Brauciena ar kuģīti atpakaļ uz Loču torni.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30