Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, Latvija +371 63427605
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30
Noslēgumam tuvojas Liepājas ostas padziļināšana
27. jūnijs, 2015
26. jūnijā tika izcelta kāda kuģa vraka daļa, kas atradās netālu no ostas dienvidu vārtiem un bija pēdējais šķērslis, lai pabeigtu Liepājs ostas akvatorijas un kuģu ceļu padziļināšanu, sasniedzot projektā noteikto dziļuma atzīmi -12 m akvatorijā un 12,5 m kuģu ceļos.
Veicot Liepājas ostas padziļināšanas darbus netālu no ostas dienvidu vārtiem tika atrasta nogrimusi barža. Tika pieņemts lēmums grimekli apsekot un izcelt, lai varētu pilnvērtīgi veikt plānotos ostas padziļināšanas darbus. Ka pastāstīja ūdenslīdēji, kuģa vraks bija lielāks nekā sākotnēji domāts un daļa no tā jau iepriekš bija demontēta, visticamāk padomju gados. Ūdenslīdēji vispirms vraka daļa sagrieza daļās un tad tās izcēla krastā, lai nodotu utilizācijai. Darbu veikšanu nedaudz apgrūtināja spēcīgais vējš.
Liepājas ostas padziļināšanas projektu, pieaicinot speciālistus, kam ir prasmes un pieredze zemūdens darbu veikšanā, īsteno „STRABAG Wasserbau GmbH”, kuru iesniegtais piedāvājums uzvarēja atklātajā konkursā „Brīvostas akvatorijas, priekšostas akvatorijas un kuģu kanālu rekonstrukcija Liepājas ostā (projekta izmaiņas). Būvniecības 1. kārta. Padziļināšana.” Tas atbilda visām konkursa nolikuma prasībām un piedāvāja zemāko cenu.
Lai pabeigtu ES Kohēzijas fonda projektu „Liepājas ostas padziļināšana” atlicis pabeigt mērījumus un aprēķināt izceltās grunts apjomu. Visi darbi notiek pēc saskaņota grafika un jau vistuvākajā laikā tiks pabeigti, sasniedzot projekta mērķi.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš jau iepriekš uzsvēra, ka svarīgi pēc iespējas ātrāk pabeigt ostas padziļināšanu, lai nepasliktinātu ostas darbības ne šodien, ne nākotnē un sasniegtu projekta mērķi. Tā ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes atbildība ostas uzņēmumu priekšā, kas ir plānojuši savu darbību un attīstību atbilstoši ostas akvatorijas dziļumam 12 m un kuģu ceļu dziļumam 12,5 m.
Konkursu „Brīvostas akvatorijas, priekšostas akvatorijas un kuģu kanālu rekonstrukcija Liepājas ostā (projekta izmaiņas). Būvniecības 1. kārta. Padziļināšana.” Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludināja 2013. gada 2. martā, bet pretendentiem savi piedāvājumi, atbilstoši konkursa nolikumam, bija jāiesniedz līdz 2013. gada 4. jūlijam. Noteiktajā termiņā savus piedāvājumus iesniedza četri pretendenti.Savukārt 2013. gada 31. oktobrī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš parakstīja līgumu par Liepājas ostas padziļināšanas darbu veikšanu ar „STRABAG Wasserbau GmbH”.
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30