Iepirkumi
Šajā sadaļā iespējams iepazīties ar iepirkumiem, kurus izsludinājusi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.
09.februāris, 2018
Iesniegšana
“Liepājas ostas Karostas molu atjaunošanas un pasākumu ostas Ziemeļu vārtu atvēršanai kuģu satiksmei būvprojekta izstrāde”
09.februāris, 2018
Iesniegšana
“Elektroenerģijas iegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vajadzībām”
09.februāris, 2018
Iesniegšana
“Liepājas ostas piestātnes Nr. 1 nojaukšanas un kuģošanas kanāla iztaisnošanas Karostas kanālā, Liepājā projektēšanas darbi un būvdarbi”
21.decembris, 2017
Iesniegšana
ATKLĀTĀ IEPIRKUMA PROCEDŪRA “Par trešo valstu izcelsmes pārtikas produktu atkritumu savākšanu un transportēšanu no kuģiem”
19.oktobris, 2017
Lēmums pieņemts
“Liepājas ostas autotransporta pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde”
16.oktobris, 2017
Lēmums pieņemts
Atklāts konkurss “Apsardzes pakalpojumu sniegšana Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes objektos”
12.septembris, 2017
Lēmums pieņemts
“Liepājas ostas autotransporta pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde”
12.septembris, 2017
Lēmums pieņemts
“Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde”
25.augusts, 2017
Lēmums pieņemts
Atklāts konkurss "MARPOL I un MARPOL IV atkritumu pieņemšana no kuģiem Liepājas ostā"
11.augusts, 2017
Lēmums pieņemts
“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā - 2.kārta” būvobjektiem”
13.jūlijs, 2017
Lēmums pieņemts
"Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etapa būvuzraudzība"
06.jūlijs, 2017
Lēmums pieņemts
“Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi”
08.jūnijs, 2017
Lēmums pieņemts
Atklāts konkurss “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps”
10.аprīlis, 2017
Lēmums pieņemts
Atklāts konkurss “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Vecās ostmalas posmā no Uliha ielas līdz Celtnieku ielai, Liepājā”
06.februāris, 2017
Lēmums pieņemts
Iepirkums: "Elektroenerģijas iegāde 2017"
27.janvāris, 2017
Lēmums pieņemts
Iepirkums "Marķētas dīzeļdegvielas piegāde"
18.jūlijs, 2016
Lēmums pieņemts
Iepirkums "Jauna loča kutera iegāde"
15.jūnijs, 2016
Lēmums pieņemts
Iepirkums "Velkoņu nomas un velkoņu pakalpojumu sniegšana Liepājas ostā"
01.аprīlis, 2016
Lēmums pieņemts
Iepirkums "Naftas atkritumu savācējkuģa “Gunta” remonts"
15.februāris, 2016
Lēmums pieņemts
Elektroenerģijas iegāde 2016
14.janvāris, 2016
Lēmums pieņemts
Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes kuģiem
28.oktobris, 2015
Lēmums pieņemts
Liepājas ostas kuģu kanālu un akvatorijas dziļumu uzturēšanas darbi
10.аprīlis, 2015
Lēmums pieņemts
Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi no mazizmēra un lielizmēra tehnogēniem priekšmetiem
02.аprīlis, 2015
Lēmums pieņemts
Būvuzraudzības pakalpojumi
16.marts, 2015
Lēmums pieņemts
Karostas kanāla pilotprojekts kanāla gultnes attīrīšanai
19.februāris, 2015
Lēmums pieņemts
Karostas kanāla zemūdens būvlaukuma attīrīšanas darbi- IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS
05.februāris, 2015
Lēmums pieņemts
Elektroenerģijas iegāde 2015
10.decembris, 2014
Lēmums pieņemts
Kredītresursu piesaiste
18.septembris, 2014
Lēmums pieņemts
Liepājas ostas Karostas kanāla izpētes pilotprojekts lielo un mazo tehnogēno priekšmetu izcelšanas tehnoloģijas noteikšanai
03.februāris, 2014
Lēmums pieņemts
Elektroenerģijas iegāde 2014
04.marts, 2013
Lēmums pieņemts
Elektroenerģijas iegāde 2013
01.marts, 2013
Lēmums pieņemts
Brīvostas akvatorijas, priekšostas akvatorijas un kuģu kanālu rekonstrukcija Liepājas ostā
30.jūlijs, 2012
Lēmums pieņemts
Vēsturiski piesārņotās vietas
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30