Attīstības projekti

2023. - 2030.gads

09.02.2024.
Lasīt vairāk

Liepājas ostas attīstības teritorijas ir piemērotas jūras vēja enerģijas nozares attīstībai – vēja parku atbalsta bāzes izbūvei, kā arī atsevišķu detaļu un komponenšu ražošanai.

Lasīt vairāk

2021. - 2023.gads

07.02.2024.
Lasīt vairāk

Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi.

Lasīt vairāk

2018.-2022.gads

10.11.2022.
Lasīt vairāk

"Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana"

Lasīt vairāk

2018. - 2020.gads

06.03.2020.
Lasīt vairāk

"Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana".

Lasīt vairāk

2017.-2020.gads

01.01.2020.
Lasīt vairāk

“Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”

Lasīt vairāk

2017.-2019.gads

02.07.2019.
Lasīt vairāk

"Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība"

Lasīt vairāk

2017.-2018.gads

02.07.2018.
Lasīt vairāk

‘’Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai – Eiropa investē lauku apvidos’’ līdzfinansētais projekts ‘’Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā”

Lasīt vairāk

2011.-2015.gads

02.07.2015.
Lasīt vairāk

ES Kohēzijas fonda “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana, I kārta”

Lasīt vairāk

2009.-2015.gads

01.01.2015.
Lasīt vairāk

ES Kohēzijas fonda projekts “Liepājas ostas padziļināšana”

Lasīt vairāk

2006.-2010.gads

07.02.2009.
Lasīt vairāk

ES Kohēzijas fonda projekts “Liepājas ostas pievadceļu rekonstrukcija”

Lasīt vairāk
Vai informācija bija noderīga?
Background image