Attīstības projekti

01. janvāris, 2015

2009.-2015.gads

Projekta realizācijas laiks:

2009. - 2015.gads

Projekta ieviesējs:

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Projekta mērķis:

uzlabojot Liepājas ostas pieejamību no jūras puses un palielinot kravu transportēšanas efektivitāti, saglabāt Liepājas ostas tirgus daļu

Projekta kopējās izmaksas:

EUR 54 624 139.30, t.sk. attiecināmās izmaksas – EUR 44 330 828.43, no kurām EUR 32 951 626.36 bija Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums

Projekta „Liepājas ostas padziļināšana” realizācija tika uzsākta 2009.gada 9.aprīlī, kad ar Latvijas Republikas Satiksmes ministriju tika parakstīta vienošanās par ES Kohēzijas fonda projekta ieviešanu. Projekta realizācija tika pabeigta 2015.gada 31.oktobrī.

Lai uzlabotu Liepājas ostas pieejamību no jūras puses, tādejādi uzlabojot TEN – T infrastruktūras funkcionalitāti un saglabājot Liepājas ostas konkurētspēju starptautiskajā kravu pārvadājumu tirgū, projekta „Liepājas ostas padziļināšana” ietvaros tika realizēti šādi transporta infrastruktūras attīstības pasākumi:

Komponente “Ostas kuģu ceļa un Brīvostas akvatorijas padziļināšana”

Komponentes ietvaros tika veikta ostas kuģu ceļa padziļināšana no 11.0 līdz 12.5 metriem, savukārt ostas Brīvostas rajona akvatorijas, kurā notiek lieltonnāžas kuģu apkalpošana, dziļums tika palielināts no 10.5 līdz 12.0 metriem. Padziļinātais kuģu ceļš tika aprīkots ar jaunu navigācijas aprīkojumu – bojām un navigācijas gaismas zīmēm. Darbus veica Beļģijas uzņēmums “Dredging International N.V.” un Vācijas uzņēmums “STRABAG Wasserbau GmbH”, kuri uzvarēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātajā iepirkumā. Komponentes ietvaros veicamo darbu realizācija tika pabeigta 2015.gadā.

Komponente “Loču kanāla un Ziemas ostas padziļināšana”

Komponentes ietvaros tika veikta ostas Loču kanāla un Ziemas ostas akvatorijas padziļināšana līdz 7.0 metru atzīmei. Darbus veica Beļģijas uzņēmums “Dredging International N.V.” un Vācijas uzņēmums “STRABAG Wasserbau GmbH”, kuri uzvarēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātajā iepirkumā. Komponentes ietvaros veicamo darbu realizācija tika pabeigta 2015.gadā.

Komponente “Kuģu satiksmes vadības centra aprīkojuma modernizācija”

Komponentes ietvaros tika veikta Liepājas ostas Kapteiņa dienesta Kuģu satiksmes vadības centra aprīkojuma visaptveroša modernizācija, nomainot radarus, uzstādot jaunu kuģu satiksmes vadības sistēmu, kā arī jaunas meteoroloģisko novērojumu stacijas un citu aprīkojumu. Darbus veica personu apvienība “Talsu Spriegums & HITT”, kurā bija apvienojies Latvijas uzņēmums SIA “Talsu Spriegums” un Nīderlandes sabiedrība “HITT Holland Institute of Traffic Technology B.V”, un kura uzvarēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātajā iepirkumā. Komponentes ietvaros veicamo darbu realizācija tika pabeigta 2011.gadā.

Vai informācija bija noderīga?
Background image