Attīstības projekti

02. jūlijs, 2019

2017.-2019.gads

Plānotais projekta realizācijas laiks:

2017. gada 3. oktobris – 2019.gada 31.decembris

Projekta ieviesējs:

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:

EUR 6 300 000, no kurām EUR 4 860 729.61 ir ES Kohēzijas fonda, bet EUR 1 439 270.39 ir Liepājas SEZ pārvaldes finansējums

 

Liepājas ostas sekmīgas attīstības priekšnoteikumi un tās priekšrocības ir izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums. Liepājas ostas teritoriju ieskauj pilsētas dzīvojamā, sabiedriskā un industriālā apbūve. Saskaroties ar pieaugoša kravu apgrozījuma tendenci, ar vien asāk paceļas jautājums par ostas darbības un pilsētas publiskās transporta sistēmas funkcionēšanas savstarpējo mijiedarbību, kad kravu transportēšana uz un no ostas teritorijas ietekmē iedzīvotāju un transporta līdzekļu kustību, tiem izmantojot pilsētas publisko transporta infrastruktūru.

Projekta „Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” mērķis ir novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā, realizējot Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstības pasākumus.

Projekta ietvaros tiks realizētas šādas aktivitātes:

Liepājas ostas dzelzceļa pievadceļa būvniecība;

Ostas auto pievadceļa rekonstrukcija.

Projekta ieviešanas rezultātā samazināsies sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo ostas pievadceļu īpatsvars. Savukārt uzlabotā pievadceļu infrastruktūra ļaus samazināt transporta dalībnieku laika un transporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksas.

Projekts Nr.6.1.1.0/17/I/002 “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.

Vai informācija bija noderīga?
Background image