Datu analītiķis - ekonomists
Detalizēta informācija
Publicēts:
13.09.2021
Atrašanās vieta:
Liepāja
Tips:
Pilna laika
Darba samaksa mēnesī (EUR):
1800 EUR (bruto)
Apraksts:

Prasības:

 • augstākā profesionālā izglītība ekonomikā vai finansēs;
 • vismaz 3 gadu profesionālā pieredze datu analītiķa vai ekonomista amatā;
 • vēlama darba prakse pašvaldības vai valsts iestādēs;
 • vēlama pieredze ar projektu vadību saistītos jautājumos;
 • specifiskas zināšanas konkrētā darba veikšanai, zināšanas lietvedībā un juridiskajā tehnikā, labas datorlietotāja prasmes, labas zināšanas MS Excel (Vlookup, Pivot table);
 • teicamas komunikācijas un sadarbības spējas, iniciatīva, spēja strādāt komandā;
 • spēja veikt darbu patstāvīgi, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholoģiskās slodzes apstākļos;
 • latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas pārvaldīšana sarunvalodas līmenī.

  Galvenie pienākumi:
 • apkopot priekšlikumus par plānotajiem pamatbudžeta, maksas pakalpojumu ieņēmumiem un izdevumiem, plānojot budžeta projektu nākamajam gadam;
 • sastādīt apstiprinātā budžeta departamentu ieņēmumu un izdevumu tāmes un finansēšanas plānus, kā arī kontrolēt to izpildi;
 • pārbaudīt un saskaņot tarifikāciju;
 • analizēt pamatbudžeta izdevumus un sagatavot skaidrojumu finanšu direktoram par nepieciešamajiem grozījumiem ieņēmumu un izdevumu tāmēs un finansēšanas plānos;
 • ievadīt pamatbudžeta programmu ieņēmumu un izdevumu tāmes grāmatvedības/ lietvedības informatīvajās sistēmās sadalījumā pa finansējuma posteņiem;
 • veikt katra departamenta funkciju izpildei nepieciešamā finansējuma apjoma pārskatīšanu, analizēt budžeta līdzekļu izlietojuma lietderību un efektivitāti;
 • veikt aprēķinus nekustamā īpašuma nomas 1m2 izmaksas noteikšanai sadarbībā ar tirgus izpētes daļas vadītāju un finanšu direktoru;
 • savas kompetences ietvaros piedalīties Liepājas SEZ pārvaldes attīstības projektu īstenošanā.

Mēs piedāvājam

 • atbildīgu un dinamisku darbu;
 • iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas;
 • stabilu atalgojumu (mēnešalgu EUR 1 800 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.
Pieteikšanās saite:
Uzņēmums
Liepājas SEZ pārvalde
Saite uz interneta vietni
Apraksts

Saskaņā ar 1997. gada 17. februārī pieņemto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu, Liepājas speciālo ekonomisko zonu veido Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorija, kurā veic komercdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības un kuru pārvalda un uzrauga Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Savukārt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām vienīgi komercdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Savukārt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām vienīgi komercdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Savukārt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām vienīgi komercdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde slēdz līgumus ar Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām par komercdarbības veikšanu Liepājas SEZ teritorijā, un, ja tas nepieciešams, iznomā vai atsavina zonas teritorijā esošo zemi, izņemot ostas zemi. Liepāja SEZ pārvalde neapsaimnieko dzīvojamo fondu, ielas un citas Liepājas pilsētas komunikācijas.

 
 
 
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30