Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde projektu vadītāja asistentu/- i
Detalizēta informācija
Publicēts:
21.04.2022
Atrašanās vieta:
Fēniksa iela 4, Liepāja
Tips:
Pilna laika
Darba samaksa mēnesī (EUR):
no 1200 līdz 1500 EUR
Apraksts:

Galvenie darba pienākumi: Asistēšana projektu vadītājam ikdienas darbā, nodrošinot administratīvo atbalstu. Organizēt sapulces ar iesaistītajiem partneriem un tās protokolēt. Regulāri sekot līdzi un informēt Projektu vadītāju par ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu konkursu izsludināšanu un ar tiem saistītajiem izdotajiem normatīvajiem aktiem vai to grozījumiem. Asistēt projektu vadītājam projektu pieteikumu sagatavošanā un projektu īstenošanā. Atskaišu sagatavošana par projekta gaitu un darbu izpildi.

 

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība (finanses, uzņēmējdarbība, ekonomika; inženierzinātne; būvniecība);
 • iepriekšēja pieredze ES fondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu projektu īstenošanā;
 • pieredze iepirkumu procedūru īstenošanā;
 • tehniskā domāšana un izpratne par būvniecības procesu;
 • izpratni par tehnisko dokumentāciju, tās sagatavošanas procesu;
 • izpratne par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pamatdarbību;
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • spēja patstāvīgi un kvalitatīvi veikt darbu ierobežotā laikā un saspringtos apstākļos;
 • analītiskās spējas un loģiskā domāšana;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas prasmes un precizitāte darbā.
 •  

Par priekšrocību tiks uzskatītas prasme darbā ar AutoCad utml. programmām un iepriekšēja pieredze ES fondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu projektu īstenošanā

 

Mēs piedāvājam:

 • dinamisku un interesantu darba vidi;
 • iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas un pieredzi;
 • dot būtisku ieguldījumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes attīstībā;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

 

Iesniedzamie dokumenti:

• dzīves un darba apraksts (CV);

• motivēta pieteikuma vēstule.

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:

Amata pretendenti dokumentus ar norādi “Projektu vadītāja asistents” var iesniegt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē, Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401, līdz 2022.gada 3.maijam (pasta zīmogs):

• nosūtot pa pastu;

• nosūtot uz e-pasta adresi sintija@lsez.lv.

 

Tālrunis uzziņām: 6 34 07706.

Mēs augstu novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju!

 

Informācija par datu apstrādi

Personas datu apstrādes pārzinis ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, adrese

Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, tālrunis +371 634 27605, elektroniskā pasta adrese: lsez@lsez.lv.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Pēc pretendentu atlases Jūsu personas dati tiks dzēsti. Papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi pieejama Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes mājaslapā www.liepaja-sez.lv sadaļā Privātuma politika.

 

Projektu darbu strukturēšana, termiņu, resursu un izmaksu plānošana, koordinēšana un uzraudzība.

Pieteikšanās e-pasts:
Uzņēmums
Liepājas SEZ pārvalde
Saite uz interneta vietni
Adrese
Liepāja
Apraksts

Saskaņā ar 1997. gada 17. februārī pieņemto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu, Liepājas speciālo ekonomisko zonu veido Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorija, kurā veic komercdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības un kuru pārvalda un uzrauga Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Savukārt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām vienīgi komercdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Savukārt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām vienīgi komercdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Savukārt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām vienīgi komercdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde slēdz līgumus ar Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām par komercdarbības veikšanu Liepājas SEZ teritorijā, un, ja tas nepieciešams, iznomā vai atsavina zonas teritorijā esošo zemi, izņemot ostas zemi. Liepāja SEZ pārvalde neapsaimnieko dzīvojamo fondu, ielas un citas Liepājas pilsētas komunikācijas.

 
 
 
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30