Liepājas SEZ pārvalde izsludina atklātu konkursu uz vakanto Liepājas SEZ pārvaldnieka amatu
Detalizēta informācija
Publicēts:
21.04.2022
Atrašanās vieta:
Fēniksa iela 4, Liepāja
Tips:
Pilna laika
Darba samaksa mēnesī (EUR):
5500
Apraksts:

Pretendentu atlases kritēriji:

 

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbības, tiesību zinātņu, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu amata pienākumus;
 • vismaz 5 gadu profesionālā darba pieredze Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka amatam līdzvērtīgā vadošā amatā tādas kapitālsabiedrības, organizācijas vai iestādes vadībā, kas atbilst vismaz diviem sekojošiem kritērijiem:
 • pārskata gada bilances kopsumma ne mazāka par EUR 4 000 000;
 • pārskata gada neto apgrozījums ne mazāks par EUR 8 000 000;
 • pārskata gada vidējais darbinieku skaits vismaz 100 (par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniekam līdzvērtīgu amatu pretendentu atlases komisija atzīs – valdes locekļa, uzņēmuma vai iestādes vadītāja vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei);
 • valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē (C2 līmenis), kā arī angļu un krievu valodas zināšanas (vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs).

 

Pretendenta iesniedzamie dokumenti:

 

 • pretendenta dzīvesgaitas apraksts atbilstoši Europass CV standartam, kurā ietverta informācija, kas apliecina atbilstību sludinājumā minētajām prasībām (tostarp svešvalodas prasmes pašnovērtējums);
 • pieteikuma vēstule dalībai konkursā, norādot motivāciju ieņemt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka amatu;
 • pretendenta redzējums par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbības prioritātēm, attīstību un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka kompetencē esošajiem primārajiem darbiem tuvāko 4 (četru) gadu laikā;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, ja latviešu valoda nav dzimtā valoda.

 

Mēneša atalgojums: EUR 5500 (pieci tūkstoši pieci simti euro) apmērā pirms nodokļu nomaksas.

 

Minētos dokumentus līdz 2022. gada 6. maijam (ieskaitot) lūdzam iesniegt elektroniski uz e-pastu: lsez@lsez.lv ar norādi "Pārvaldnieka amata konkursam" vai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē Fēniksa ielā 4, Liepājā, LV-3401.

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi.

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, reģistrācijas numurs 90000329402, kontaktinformācija: Fēniksa iela 4, Liepāja, LV-3401, e- pasts: lsez@lsez.lv.

Pieteikšanās e-pasts:
Uzņēmums
Liepājas SEZ pārvalde
Saite uz interneta vietni
Adrese
Liepāja
Apraksts

Saskaņā ar 1997. gada 17. februārī pieņemto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu, Liepājas speciālo ekonomisko zonu veido Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorija, kurā veic komercdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības un kuru pārvalda un uzrauga Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Savukārt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām vienīgi komercdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Savukārt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām vienīgi komercdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Savukārt ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām vienīgi komercdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde slēdz līgumus ar Liepājas SEZ kapitālsabiedrībām par komercdarbības veikšanu Liepājas SEZ teritorijā, un, ja tas nepieciešams, iznomā vai atsavina zonas teritorijā esošo zemi, izņemot ostas zemi. Liepāja SEZ pārvalde neapsaimnieko dzīvojamo fondu, ielas un citas Liepājas pilsētas komunikācijas.

 
 
 
Pr. – Pk.: 08:00 – 16:30